Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura realitza una aproximació a la realitat de les migracions a Catalunya, les polítiques de ciutadania i convivència, els elements jurídics relacionats amb les migracions, a l’actual sistema de convivència català i la intervenció professional que l'afavoreix.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE CORTADA HORTALÀ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Introducció conceptual a les migracions; una aproximació antropològica, sociològica i politològica

          1.1. Aproximació conceptual: migracions, cultures i identitats. La construcció política de la categoria de l’immigrant

          1.2. El per què de les migracions; una realitat estructural

          1.3. Catalunya, societat plural: les migracions a Catalunya, aproximació històrica i demogràfica a la realitat catalana

          1.4. Les migracions al món. Grans fluxos migratoris

2. Polítiques de ciutadania

          2.1. Models clàssics d’integració

          2.2. La ciutadania resident: el camí cap a una societat inclusiva?

          2.3. Les polítiques europees de convivència; recomanacions i orientacions

          2.4. Les polítiques catalanes de ciutadania: El Pacte Nacional per a la Immigració i els Plans de Ciutadania i Immigració: La integració en una cultura pública comuna

          2.5. Les polítiques de ciutadania i d’immigració en l’àmbit local

          2.6. Classes socials i migracions: el biaix interculturalista de les migracions

          2.7. Polítiques de ciutadania vs polítiques d’estrangeria; dos models compatibles?

3. Les migracions i el seu context normatiu

          3.1. Polítiques europees: de l’espai Schengen i el Tractat d’Amsterdam

          3.2. La normativa europea i la constitució espanyola; sistema de drets i deures

          3.3. La llei d’estrangeria: l’accés a la regularització i el procés jurídic d’arrelament

          3.4. La Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

4. Ciutadania i immigració: reptes i tendències

          4.1. Les polítiques de ciutadania en front la crisis econòmica; el qüestionament del model de convivència català

          4.2. Racismes i xenofòbia

                    4.2.1. Causes i raons estructurals

                    4.2.2. L’increment del populisme d’extrema dreta

                    4.2.3. Rumors, estereotips i tòpics; la socialització del discurs de l’odi i el paper de les administracions

          4.3. La xarxa informal i la societat civil; dos elements claus en el futur del model de convivència

5. Immigració, convivència i intervenció social

          5.1. Models crítics del treball social; treball social antirracista i i multicultural: treball social antiopressor i antidiscriminatori

          5.2. El professional davant la diversitat. Principis pràctics per una intervenció antiracista i intercultural

          5.3. Exemples pràctics d’intervenció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,50 20,00 0 21,50
Sessió participativa 15,00 0 0 15,00
Sortida de camp 3,00 5,00 0 8,00
Total 19,50 25,00 0 44,5

Bibliografia

 • APHDA. Derechos humanos en la frontera sur 2010-2011. Recuperat , a http://www.apdha.org/media/Informe_FS2010-11.pdf
 • MORENO FUENTES, FJ; BRUQUETAS CALLEJO, M (2011). Inmigración y estado de bienestar en España. Recuperat , a http://obrasocial.lacaixa.es Catàleg
 • Cabré, Anna (1999 ). El Sistema català de reproducció . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Espasa, Andreu Fernández, Miguel, 1976- (2009 ). Fabricar l'immigrant : aprofitament polític de la immigració, Catalunya 1977-2007 . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Healy, Karen (cop. 2001 ). Trabajo social : perspectivas contemporáneas . A Coruña: Fundación Paideia. Catàleg
 • Naïr, Sami (2010 ). La Europa mestiza : inmigración, ciudadanía, codesarrollo. Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Maalouf, Amin (1999 ). Les Identitats que maten : [per una mundialització que respecti la diversitat] . Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Pajares, Miguel (2005 ). La Integración ciudadana : una perspectiva para la inmigración . [Barcelona]: Icaria. Catàleg
 • FERRER GALLARDO, X (2011). La gestió municipal de la immigració a Catalunya. Barcelona: ACM. Catàleg
 • IBARRA, E.. Informe Raxen: Crisis económica, xenofóbia y neofascismo en España. Recuperat , a http://www.gencat.cat/dasc/publica/butlletiIMMI/num36/RAXENespecial09.pdf
 • STOLKE, V.. El lloc de les dones fora de lloc. Recuperat , a http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/41680/52488
 • JOVER GÓMEZ FERRER (2010). Derechos fundamentales de los extranjeros en España.. Madrid: Lex-Nova. Catàleg
 • STOLKE, V. (1993). El “problema” de la inmigración en Europa. El fundamentalismo cultural como nuev. Mientras Tanto, (55), 73-90 Catàleg
 • MEZZADRA, S. (0000). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadania y globalización. Madrid: Traficantes de sueños. Catàleg
 • SUAREZ NAVAS (2011). Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas crít. Madrid: Traficantes de sueños. Catàleg
 • ZAPATA-BARRERO, R. (2001). Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • ZAPATA-BARRERO, R. (2010). La governabilitat de la immigració a Catalunya. D’on venim, on som i on hem d’an. Recuperat , a http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/eines_governabilitat.pdf
 • Ajuntament de Barcelona (2011). Guia pràctica per a l'agent antirumor. Com combatre rumors i estereotips sobre l. Recuperat , a http://bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa/guia
 • Secretaria Immigració-Generalitat de Catalunya (2008). Pacte Nacional per a la Immigració. Un pacte per a viure junts i juntes. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (2017). Pla de Ciutadania i de les Migracions (2017-2020) de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 • SOS Racisme (2019). Informe 2019 sobre l’estat del racisme a Catalunya. SOS Racisme.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Per a l'avaluació es realitzarà un treball teòric i una prova escrita. S’avalua la capacitat de relacionar conceptes, de raonar i argumentar una opinió, i la capacitat de contrastar diferents opinions d’experts 100

Qualificació

El treball teòric es realitzarà de forma individual i tindrà com a objectiu que l'estudiant investigui determinats elements vinculats a les polítiques de ciutadania de Catalunya.
La prova final, en cas de no poder-se fer presencialment, es faria de forma telemàtica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs o proves que son obligatòries de ser superades

Avaluació única:
Si algun estudiant vol acollir-se a l'avaluació única ho haurà d'informar durant els primers quinze dies del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es combinarà tutoria presencial i la possibilitat de donar suport a l'alumnat de forma telemàtica.