Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID PUJOL FABRELLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. El desenvolupament curricular i l'estructura i funció dels materials didàctics

2. Tipologia dels materials didàctics i curriculars. Innovació i recursos

3. Criteris per a l'elaboració i la selecció de matrials curriculars

4. Elaboració, anàlisi i avaluació dels materials didàctics

5. Procés d'elaboració de productes editorials

6. El llibre de text i edicions digitals a l'ensenyament

7. La intervenció psicopedagògica en projectes i propostes de disseny i elaboració de recursos educatius editorials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 6,00 10,00 16,00
Exposició dels estudiants 1,00 7,50 8,50
Prova d'avaluació 1,50 10,00 11,50
Sessió participativa 22,50 0 22,50
Treball en equip 1,50 15,00 16,50
Total 32,50 42,50 75

Bibliografia

 • Martínez de Sousa, José (1994 ). Manual de edición y autoedición . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Parcerisa Aran, Artur (2001 ). Materiales curriculares : cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos (5a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portafoli personal Prova en la que es mesurarà les competències treballades i la capacitat reflexiva, creativa i de relació de continguts impartits fins el moment 30
Anàlisi de materials (individual) Capacitat d'aplicar els continguts del curs en un cas pràctic. 20
Creació i edició de materials didàctics (treball grupal) Elaboració d'una proposta didàctica, posant en pràctica els passos de l'edició de materials. 30
Presentació de lectures (treball grupal) Treball en grup de presentació de lectures, a través d'una exposició a l'aula. 20

Qualificació

Per aprovar el curs cal aprovar cadascun dels ítems subjectes de ser avaluats.

El plagi serà sancionat amb un suspens de l'assignatura sense possibilitat de recuperació.

La prova de recuperació només va adreçada a qui hagi suspès alguns dels treballs encomanats. La nota de recuperació serà la que es tregui en aquest darrer examen o treball i no podrà superar el notable, 7.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO presentat a l'alumne que li falti algun dels elements subjectes de ser avaluats.