Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Definirem qui és i què pot fer professionalment un/a pedagog/a en l'exercici professional de la Pedagogia. Per això, coneixerem els diferents àmbits, tasques i competències que haureu de desenvolupar per exercir de pedagogs/gues. Alhora, establirem una conceptualització de termes professionals que us seran útils durant tot el grau.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME TORROELLA CUENCA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.

Continguts

1. El/la Pedagog/a: professional de l’educació i la cultura. 1.1. Introducció: l’Educació, la Pedagogia i la professió de pedagog/a. 1.2. El “jo” personal i el “jo” professional: les meves creences i el meu paradigma. 1.3. Les activitats professionals del pedagog/a: intervenció, gestió, organització, orientació, docència, comunicació, mediació, disseny, desenvolupament, avaluació i supervisió. 1.4. El codi deontològic del/la pedagog/a.

2. Els àmbits d’intervenció del/la pedagog/a. 2.1. Pedagogia escolar: formació reglada. 2.2. Pedagogia social: serveis socials, justícia, família, promoció de la salut, esport, serveis a la comunitat, organitzacions socioeducatives, lleure, etc. 2.3. Pedagogia laboral i orientació laboral: serveis i programes d’ocupació, promoció econòmica, formació de formadors, formació ocupacional, formació al llarg de la vida i recursos humans. 2.4. Pedagogia cultural i de la comunicació: serveis i programes culturals, mitjans i serveis de comunicació.

3. Competències i tasques professionals del/la pedagog/a. Generals i específiques. 3.1. Les habilitats de comunicació. 3.2. Les habilitats de relació: empatia, assertivitat i resiliència. 3.3. L’Anàlisi i diagnosi de la realitat social, cultural i educativa. Política educativa. 3.4. La planificació, organització, execució i avaluació de serveis i programes. 3.5. El coneixement del sistema educatiu. 3.6. El coneixement dels grups d’edat: infància, adolescència, joventut, adults i gent gran. 3.7. El treball en equip i en xarxa. La gestió i direcció d’equips i persones. 3.8. Recerca, innovació i emprenedoria. Gestió del canvi. 3.9. L’ús de les noves tecnologies i mitjans de comunicació.

4. Eines professionals del/la pedagog/a. 4.1. COPEC: Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya. 4.2. Revistes, publicacions, planes web i blogs. 4.3. Institucions, entitats i fundacions locals, nacionals i internacionals: OCDE, UNESCO, Consell Europeu, ....

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 30,00 0 32,00
Prova d'avaluació 2,00 13,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 16,00 30,00 0 46,00
Sessió expositiva 21,00 0 6,00 27,00
Sessió participativa 15,00 15,00 0 30,00
Total 56,00 88,00 6,00 150

Bibliografia

 • Xavier Besalú i Jordi Feu (editors) (2009). Pedagogia: professionals de l'educació i la cultura. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • François Dubet (2006). El declive de la institución. Barcelona: Gedisa Editorial. Catàleg
 • Toni Puig (2003). La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Francesc Torralba (2006). L'art de saber escoltar. Lleida: Pagès editors. Catàleg
 • Joana Rubio i Francesc Puigpelat (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Francesco Alberoni (2003). L'art de liderar. Manar amb justícia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • VVAA (1995). Les sortides professionals del llicenciat en pedagogia. Barcelona: UB. Catàleg
 • Stephen R. Covey (2009). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. Barcelona: Edicions Paidós. Catàleg
 • Quim Brugué i d'altres (2003). Democratitzar la democràcia. Barcelona: Fundació Catalunya Segle XXI.
 • Debra Fine (2009). Saber conversar. Cómo mejorar tus habilidades para comunicarte con los demás. Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Xavier Besalú (2010). Pedagogia sense complexos. Xàtiva: Edicions del Crec. Catàleg
 • Francisco Longo i Tamyko Ysa (editors) (2007). Els escenaris de la gestió pública del segle XXI. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Carme Timoneda i Frederic Pérez (2000). Neuropsicopedagogia: cognición, emoción y conducta. Girona: Unidiversitat. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Viñas Orriols, Marta. La Metàfora com a recurs de la comunicació indirecta que provoca un canvi de creença . |c2001: . Catàleg
 • Timoneda Gallart, Carme (1997 ). Neuropsicopedagogía : aprender : ¿qué y cómo? . Girona: Cooperativa Anorien. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Frederic (2000 ). Neuropsicopedagogía : cognición, emoción y conducta . Girona: Unidiversitat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova final (BLOC 2) Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). 35 No
Treball individual (BLOC 1) Treball escrit individual. Es valorarà la qualitat i l'originalitat del treball, la correcció de l'expressió escrita i la qualitat i organització de la informació. 35 No
Assistència i participació activa a l'aula presencial i virtual (BLOC 1) Es valorarà la participació de l'alumnes en les sessions de l'assignatura a l'aula així com la capacitat d'anàlisi crític de l’alumne i la qualitat de les seves aportacions durant exposicions, debats i la resta d’activitats. 10 No
Tasques Moodle (BLOC 1) Exercicis, resums, lectures i reflexions del contingut de l'assignatura treballat a classe o proposat per a treballar a casa realitzades per escrit en la plataforma moodle mitjançant tasques, fòrums o altres recursos. Es valorarà la capacitat de síntesi i de comprensió així com l’aportació individual. 20 No

Qualificació

L'avaluació combinarà l'avaluació contínua (BLOC 1: 65% de la qualificació final: avaluació dels treballs i activitats que s'aniran fent durant el curs) amb una prova final (BLOC 2: 35% de la qualificació final). Totes les activitats són obligatòries i per aprovar l’assignatura cal aprovar els dos blocs amb almenys un 5 de nota. Un cop presentades les activitats d'avaluació, a criteri del professor, podrà existir la possibilitat de refer-la dins el termini establert per millorar la nota. No s'acceptaran tasques o treballs fora el termini establert.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no assisteixin a un mínim del 70% de les sessions
(presencials i virtuals), que no presentin els treballs en les dates indicades o que no es presentin a l'examen, obtindran la nota No Presentat. No hi ha recuperació.


Avaluació única:
En el cas que l'alumne/a desitgi fer avaluació única (cal comunicar-ho a la coordinació dels estudis), caldrà que realitzi i superi una prova final, un treball individual (anàlisi d'un professional de la pedagogia) i un segon treball individual (anàlisi d'un llibre). Caldrà
superar amb nota igual o superior a 5 les tres activitats per aprovar l'assignatura. La ponderació
de cada una de les tres activitats d'avaluació única és la mitjana de les tres notes obtingudes

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació
mínima de 5.0 i haver entregat tots els treballs i tasques de l'assignatura.

Tutoria

Qualsevol alumne del grup classe pot sol·licitar les tutories individuals o pel treball de grup mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a jaume.torroella@udg.edu indicant:
- Nom i cognoms de l'alumne/s.
- Grup classe (estudi i curs) al qual pertany/en
- Motiu de la sol·licitud de la tutoria.
Seguidament, l'alumne rebrà un correu amb el dia, hora i enllaç per a realitzar la tutoria. Totes les tutories seran virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Qualsevol comunicació amb el professor s'haurà de fer per correu-e
(jaume.torroella@udg.edu)

Observacions

Caldrà saber utilitzar la plataforma Moodle per a realitzar activitats d'avaluació continuada, participacions a fòrums, etc... Et recomanem que et familiaritzis amb aquest entorn per poder seguir les tasques de participació i avaluació amb normalitat.