Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
100
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. 1. La construcció de l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6.

2. 2. Educació progressiva. Els infants com a essers intel•lectuals, emocionals, socials i morals. El cas de Reggio Emilia

3. 3. L’espai, l’ambientació i els materials afavoridors de processos de comunicació i de relació.

4. 4. El tallerista

5. 5. Documentació i divulgació dels processos d’aprenentatge.

6. 6. L’avaluació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,50 8,00 0 9,50
Elaboració individual de treballs 2,00 17,00 0 19,00
Lectura / comentari de textos 2,00 12,00 0 14,00
Sessió expositiva 1,00 3,00 0 4,00
Sessió pràctica 2,00 9,50 0 11,50
Visionat/audició de documents 2,00 15,00 0 17,00
Total 10,50 64,50 0 75

Bibliografia

 • Golschmied, E.; Jackson, S. (2000). La Educación Infantil de 0 a 3 Años. . Madrid: Ediciones Morata. Catàleg
 • Laguía, J. (2008). Rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 años) . Barcelona: Graó Editorial. Catàleg
 • Quinto, B, (2005). Los talleres en educación infantil. Espacios de crecimiento.. Barcelona: Graó Editorial. Catàleg
 • Quinto, B. (2005). La práctica reflexiva en los nidi d'infanzia. Barcelona: Graó Editorial. Catàleg
 • Vila, B.; Cardo, C.; Cardo, C (2005). Material Sensorial 0-3 Anos: Manipulación Y Experimentación.. Barcelona: Graó Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Com es construeix l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6 i quin tipus progressió en aquests aprenentatges ens cal desenvolupar en aquesta etapa educativa. Prova escrita sobre els continguts desenvolupats a l’assignatura.

Capacitat de síntesi i capacitat critica vers els continguts definits al llarg del curs. Mostrar maduresa personal en la interpretació dels processos que permetran que els infants creixin com a essers intel•lectuals, emocionals, socials i morals.
10 No
Sessions pràctiques d'anàlisi de materials i tallers, i reflexió sobre formes d'activar-los amb els infants. Experimentació de propostes. Adequació dels materials i dels processos emprats
Posta en pràctica i dinàmiques en l'activitat
Reflexions sobre la pràctica
Documentació complementaria
40 No
Disseny d’una proposta de taller per a l’educació infantil, seguint el guió preestablert: reflexions teòriques, disseny i propostes d'aplicació. Capacitat per dissenyar i definir una proposta de taller que atengui com es construeix l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6 50 No

Qualificació

Per superar l’assignatura cal presentar el projecte de taller i realitzar les altres dues activitats.

Cal presentar els treballs en el termini establert per fer les mitjanes ponderades corresponents. Els treballs i proves d'avaluació no són recuperables en si mateixes.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació formal i de disseny visual, també lingüística de les activitats d’avaluació.

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per a valorar com a No Presentat caldrà que l'estudiant no hagi presentat cap treball demanat ni hagi fet cap prova d'avaluació.

Avaluació única:
Prova d'avaluació

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutoria amb cita prèvia per mitjà de correu electrònic

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Activitats Online segons calendari acordat

Modificació de l'avaluació:
Treball disseny taller infantil 60% - Presentació portafolis 20% - Autoavaluació de les pràctiques 20%

Tutoria i comunicació:
Tutoria amb cita prèvia per mitjà de correu electrònic