Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. LA PERCEPCIÓ i L'ESPAI: L'espai com a dimensió simbòlica. El cos i l'espai. Relacions amb l'espai i espai per relacionar-nos i comunicar-nos. Models d'organització espacial. L'espai educatiu com a element dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Configurar i organitzar els espais educatius i els espais-ambient.

2. ELS ESPAIS A L'ESCOLA 0-6:Els patis escolars. L'escola, un àmbit estètic habitable. La capacitat narrativa de l'espai. L'espai com a element estètic de seducció i suggestió. Interiors: espais aula, espais comuns, espais connectors, etc. Exteriors: l'entorn de l'escola, l'entrada, el pati, jardins i espais educatius complementaris, etc. Configuració dels espais: accessibilitat visual i corporal.

3. ESTÈTICA-ESTÈTIQUES: El reconeixement de les manifestacions estètiques de dels infants. Propostes estètiques per desvetllar els sentits: espais metàfora. L'art contemporani a l'Escola Infantil 0-6 anys.

4. ESPAI ARQUITECTÒNIC: L'ús dels espais i la construcció d'espais individuals i col.lectius. Els recorreguts espacials. Derives i circulacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 5 20,5 25,5
Elaboració de treballs 14,5 14 28,5
Treball en equip 1,5 19,5 21
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Cabanellas, Isabel Eslava, Clara Fornasa, Walter (2005 ). Territorios de la infancia : diálogos entre arquitectura y pedagogía . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cabanellas, Isabel (2007). Ritmos infantiles : tejidos de un paisaje interior . Barcelona: Rosa Sensat: Octaedro. Catàleg
 • Pavía, Victor (2009). El Patio escolar : el juego en libertad controlada : un lugar emblemático..... Madrid: CEP. Catàleg
 • Juanola Terradellas, R (2011). La motxilla invisible o els cent llenguatges del nen. Revista de Girona,, 4-6 Catàleg
 • Marqués Graells, Pere (2002). Bienvenidos al nuevo mundo. La sociedad de la información, nuevo contexto para l. AULA de infantil. Ámbito 0-6, (6), Catàleg
 • Hoyuelos, Alfredo (2002). Loris Malaguzzi y las nuevas tecnologías: Una propuesta para el 0-3. AULA de infantil. Ámbito de 0-6, (6), Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portafoli individual: Recull sistematitzat (a criteri personal) del conjunt de propostes desenvolupades a les sessions classe. Un bon portafoli a mes de ser un exhaustiu recull; justifica, amplia, considera criticament i ofereix camins de millora. Els criteris s'especificaran en el curs 20
Proposta d'acció intervenció a l'espai Els criteris s'informaran durant el curs 80

Qualificació

L´assignatura tindrà tres modalitats:

1.-Presencial que seguirà l´avaluació a classe i un treball de grup. Imprescindible venir a classe a partir de 3 faltes es passa a la modalitat se,semipresencial.
2.- Semipresencial a partir de tres faltes el treball no serà de grup sinó individual i a més tindrà lectures i un diari reflexiu a pactar.
3.- No venir a classe vol dir fer un examen final que serà una prova oral i escrita.

ObservacionsL´assignatura tindrà tres modalitats:

1.-Presencial que seguirà l´avaluació a classe i un treball de grup. Imprescindible venir a classe a partir de 3 faltes es passa a la modalitat se,semipresencial.
2.- Semipresencial a partir de tres faltes el treball no serà de grup sinó individual i a més tindrà lectures i un diari reflexiu a pactar.
3.- No venir a classe vol dir fer un examen final que serà una prova oral i escrita.