Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. 1. Concepte d'infant

2. 2. Concepte d’escola bressol dins del marc normatiu vigent

3. 3. Relació amb les famílies

4. 4. Treball en equip

5. 5. Propostes d´activitats a 0-3

6. 6. Espais familiars dins l'escola bressol

7. 7. Documentació. Avaluació

8. 8. Estratègies metodològiques. Agrupaments. Organització.

9. 9. Coneixement de les diferents competències de l´educador/a infantil. Relació entre cicles 0-6

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 14 4 18
Prova d'avaluació 6 5 11
Sessió participativa 6 34 40
Total 26 43 69

Bibliografia

 • Anna Tardós (2011). L´adult i el joc de l´infant. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Penny Ritscher (2013). Escola Slow. Pedagogia del quotidià. . Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Pepa Òdena Savé (2016). L´infant i l´escola bressol. . Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Judit Falk (1991). Educar els 3 primers anys. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Elinor Goldschmied (1998). Educar l´infant a l´escola bressol. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Penny Ritscher (2016). El jardí dels secrets. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova avaluativa Prova individual d'avaluació digital 20
Activitats individuals (la llibreta de documentació, els qüestionaris , les lectures i la reflexió personal) Intervenir i participar activament de manera reflexiva 40
Activitats grupals (debat de lectures, resolució d´un cas pràctic i visites a centres) Realització adequada dels treballs orals i/o escrits amb el nivell de formalitat acadèmica exigible 40

Qualificació

* Per aprovar l'assignatura cal haver superat cadascuna de les parts avaluables en què s'ha dividit.

* Per poder ser avaluat/da cal haver assistit, participat i presentat un mínim d'un 80% de les tasques obligatòries. Inclouen les visites pedagògiques, propostes individuals i treballs en grup (30% i 30%).

* La prova d'avaluació final (individual) representa un 20% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualifica no presentat, superar el % d´assistència presencial i/o no fer la prova d´avaluació final.