Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pràcticum a l'escola en l'etapa d'infantil (0-6 anys). El cicle 0-3 en el marc general de l'escola 0-6. Especificitat dels cicles 0-3 i 3-6: necessitats i característiques dels infants en cada cicle. Organització de l'escola infantil i de l'escola 3-12. El paper de l'adult, l'educador/a i el/la mestra a l'escola en els cicles 0-3 i 3-6. Observació sistemàtica de la vida quotidiana de l'escola i les aules. Tècniques d'anàlisi de contexts educatius. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals i amb les institucions implicades en la formació bàsica. El clima d'aula i l'ambient com a educadors. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Comunicació didàctica amb tots els llenguatges. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzades,integradores i inclusives. Avaluació dels aprenentatges. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita i disseny visual de les presentacions i, l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / MARINA BUJ CORRAL  / NARCIS CASASSA FONT  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / IVET FARRES I CULLELL  / MARIA ALBA FRASER GAFAS CAMPENY  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARTA GUAL OLIVA  / CARME GUELL SERRA  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / CARLA MAGIN VALENTI  / MERITXELL MASET CASTELLO  / NEUS MORERA CORRAL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / EMILI PUIG VILARO  / DAVID PUJOL FABRELLAS  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ESTER RAFEL CUFI  / BRU ROVIRA BURGUES  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / MARIA ALBA SOLER FARGAS  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIDAL MIR  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / MARINA BUJ CORRAL  / NARCIS CASASSA FONT  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / IVET FARRES I CULLELL  / MARIA ALBA FRASER GAFAS CAMPENY  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARTA GUAL OLIVA  / CARME GUELL SERRA  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / CARLA MAGIN VALENTI  / MERITXELL MASET CASTELLO  / NEUS MORERA CORRAL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / EMILI PUIG VILARO  / DAVID PUJOL FABRELLAS  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ESTER RAFEL CUFI  / BRU ROVIRA BURGUES  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / MARIA ALBA SOLER FARGAS  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIDAL MIR  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Seleccionar propostes educatives que integrin les diferents dimensions de desenvolupament infantil (cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva).
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Identificar trastorns que pertorben el benestar infantil al voltant de l’atenció i afectivitat el desenvolupament motriu, l’alimentació, la percepció auditiva i visual i el desenvolupament de l’aparell fonador.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de la tutoria i orientació del mestre d’EI en relació amb l’educació familiar.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la Institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          1.1. L'educació infantil com una etapa. El cicle 0-3 en el marc general de l'educació infantil.

          1.2. L'organització de l'escola 3-12. L'especificitat de l'escola bressol.

          1.3. Relació família-escola-entorn

          1.4. El treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en els cicles 0-3 i 3-6.

2. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          2.1. L'ambient d'aula i els espais. Racons, ambients, experimentació i metodologies adients per als cicles 0-3 i 3-6.

          2.2. El paper de l'adult/a i de la/el mestre/a en les aules 0-3 i en les aules 3-6. La intervenció educativa en cada cicle.

          2.3. El grup i l'infant. Dinàmica i clima d'aula

          2.4. Estratègies i seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives

          2.5. Programació i seguiment. Avaluació i reflexió sobre la pràctica. Documentació

3. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

4. Introducció a la investigació-acció, teoria i pràctica

          4.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent

          4.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques

          4.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció

          4.4. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació i anàlisi de dades.

5. Introducció de la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades

          5.1. Introducció a l'estadística

6. Pràctica reflexiva

          6.1. El cicle reflexiu: la introspecció, el contrast i la co-construcció

          6.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          6.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          6.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          6.5. La narració i el diari de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 9,50 0 9,50
Anàlisi / estudi de casos 3,50 17,00 1,50 22,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 32,00 0 32,00
Pràctiques en empreses / institucions 45,00 206,00 13,00 264,00
Seminaris 1,50 20,00 6,00 27,50
Tutories de grup 6,00 128,00 11,00 145,00
Total 56,00 412,50 31,50 500

Bibliografia

 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre A. (2003). la investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, Lawrence (1987 ). La Investigación como base de la enseñanza . Madrid: Morata. Catàleg
 • Woods, P. (1998). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa (4ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 10-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve, O, Melief,K i Alsina, A (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, T.A,J. (2001). Linking Practique and Teory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrence Erlbaum Associates. . Catàleg
 • Lasagabaster,D i Sierra, J.M. (2004). La observación como instrumento de mejora de la enseñanza-aprendizaje de la leng (1). Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Currículum d'Educació Infantil. Recuperat , a xtec.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en el centre escolar: programació, desenvolupament, intervenció i avaluació d'una proposta didàctica pròpia i d'altres.
La mentora o el mentor de l'escola avalua aquesta activitat.
Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe.
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula. Programació contextualitzada a l'aula. Avaluació de la unitat
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat: Col·laboració amb l'escola, gestió de l'aula, actituds reflexives i crítiques.
45 No
Portafoli i seguiment del pràcticum per part de la tutora/tutor FEP Aquesta activitat l'avalua la tutora o tutor de la FEP
Presentació del portafolis del pràcticum seguint el guió indicat a la Guia de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50 No
Autoavaluació
Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Els criteris de qualificació estan especificats en les activitats corresponents (portafolis i tutories que avalua el tutor o tutora FEP, avaluació de les pràctiques per part de la mentoria, autoavaluació)

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG, i l'absència en alguna de les sessions representa una rebaixa de 0'2 punts a la qualificació final.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.
La correcció lingüística, tant oral com escrita, és prescriptiva.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Avaluació única:
Aquest mòdul es regeix per la normativa específica i no considera l'opció de l'avaluació única. Cal realitzar el pràcticum tal i com està definit al pla d'estudis.

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019)
Article 9.5: L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació del portafoli.

Tutoria

Cada estudiant tindrà assignada una tutora o tutor que serà un/a professor/a del grau. La tutoria es desenvoluparà majoritàriament de forma grupal (amb les/els altres estudiants que tingui assignats la tutora), i tant de forma virtual com presencial.
La tutoria desenvoluparà aquestes tasques:
- Pactar el Pla Personalitzat de Treball a l’estudiant i el mentor del centre.
- Compartir amb el mentor de centre la formació didàctica i pedagògica per a facilitar el disseny de la intervenció de l’estudiant.
- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula.
- Proposar espais de discussió i debat sobre el que es pretén que desenvolupi l’estudiant en el centre (competències, continguts, activitats…) i concretar els criteris d’avaluació.
- Impulsar activitats i projectes de treball en el que hi hagin de participar i col·laborar el professorat del centre i el de la universitat.
- Participar en reunions i seminaris de tutories.
- Avaluar les competències de l’estudiant

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En aquest mòdul, la tutora o tutor de cada estudiant establirà els sistemes de comunicació pertinents. Generalment, es realitza presencialment o virtualment, per telèfon i a través de moodle. Consisteix en un seguiment constant del treball de l'estudiant i de les problemàtiques que puguin sorgir.
També s'estableix l'ús del correu electrònic amb la tècnica de pràcticum (practiques.fep@udg.edu)i amb la responsable del mòdul. Alhora, aquestes responsables es posaran en contacte amb totes les i els estudiants a través del moodle (avisos i notícies, fòrum).

Observacions

El curs 20-21, per l'emergència COVID19, el seminari de pràctica reflexiva es realitzarà de manera no presencial.

També per aquesta situació, la previsió de l'estada, les tasques a realitzar en el centre o semi-presencialment, poden patir alteracions, que seran comunicades en el moment oportú.

El pràcticum dels graus en mestre s'organitza i es realitza seguint les instruccions i regulacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents