Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els llenguatges matemàtic i verbal com a comprensió i expressió de la realitat. El pensament lògic-matemàtic i la seva integració i interconnexió amb el desenvolupament de la capacitat expressiva del llenguatge verbal. La capacitat de comprensió i expressió lingüística com a element de millora dels processos de raonament abstracte. Dificultats d'aprenentatge i competències bàsiques de lectura, escriptura i càlcul. Experiències innovadores, nacionals i internacionals. Reflexió sobre la pràctica en els àmbits corresponents. Diversitat, llengües i matemàtiques Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA CALABUIG SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
  • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
  • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
  • Dissenyar propostes integradores que afavoreixin el desenvolupament integral del llenguatge.
  • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
  • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
  • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Continguts

1. Mesura, Espai i Forma: què ens diu el currículum?

2. Bloc temàtic Mesura. a. Què és mesurar. b. Magnituds i unitats de mesura. c. Coneixement i ús d’instruments de mesura.

3. Bloc temàtic Espai i forma. a. Relacions espacials: localització, coordenades i plànols. b. Estudi de les figures geomètriques de dues i tres dimensions.

4. Projectes interdisciplinaris i matemàtica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 42,50 0 42,50
Anàlisi / estudi de casos 0,50 10,00 1,00 11,50
Prova d'avaluació 0,50 2,00 0 2,50
Sessió participativa 9,25 0 29,75 39,00
Treball en equip 1,50 50,00 3,00 54,50
Total 11,75 104,50 33,75 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball de curs en grup. nº1: Orientació a l’espai
En la presentació de les proves es valorarà: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. 15
Treballs de curs en grup. nº2: Mesura
En la presentació de les proves es valorarà: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. 15
Treballs de curs en grup. nº3: Espai i Forma dues dimensions
En la presentació de les proves es valorarà: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. 20
Treballs de curs en grup. nº4: Espai i Forma tres dimensions.
En la presentació de les proves es valorarà: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. 20
Prova/Examen d'avaluació individual relacionat amb el contingut del mòdul. En la presentació de les proves es valorarà: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. 30

Qualificació

Per poder fer la mitjana de les notes de tot el curs s'haurà de treure, com a mínim, un 5 a cada una de les proves d'avaluació.
Les proves que s'hagin hagut de recuperar poden obtenir com a màxim una qualificació de 5.
Per poder-se presentar a una prova de recuperació s'ha d'haver fet la prova primera i haver-la suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet o presentat alguna de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà d’una única activitat d’avaluació sumativa. Consistirà en un examen amb, com a mínim, preguntes tipus test, preguntes obertes i el desenvolupament d’algun cas pràctic.
Es farà a finals de semestre i segons el calendari que estableixi la Coordinació dels estudis de mestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A inici de curs el professor establirà els horaris de tutoria setmanals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà bàsicament per correu electrònic i pels canals que facilita el moodle de l’assignatura.

Observacions

Es recomana als estudiants que segueixin periòdicament els canals de comunicació que el professor estableixi a inici de curs (Fòrum, moodle, correu electrònic, etc.)
És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació. De no ser així, tindrà repercussió en la nota final de l'activitat corresponent.