Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El currículum de primària. Competències bàsiques. Interdisciplinarietat. El projecte educatiu. Innovació i desenvolupament curricular. La interacció a l'aula. Expressió i comunicació oral i escrita. Avaluació per competències bàsiques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT MOLA MARTI  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JP

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / MONTSERRAT MOLA MARTI  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Fer propostes de seqüències educatives que afavoreixen el respecte i la convivència d’aula.
 • Analitzar programes i propostes vigents en l’adquisició d’una nova llengua amb sentit crític i reflexiu.
 • Dissenyar i promoure projectes d'actuació a l'aula i al centre escolar, justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius en el marc de projectes de centre i en col•laboració amb el territori i altres agents.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. 1. El currículum de primària: les competències bàsiques. Llengua: la competència de la llengua escrita

2. 2. Anàlisi de les competències bàsiques.

3. 3. Metodologia per al desenvolupament de les competències a primària: aprenentatge funcional, enfocament globalitzador i interdisciplinarietat.

4. 4. L'avaluació de les competències bàsiques.

5. 5. Les competències bàsiques en la programació d'aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 82,00 0 82,00
Anàlisi / estudi de casos 8,00 60,00 0 68,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 25,00 0 28,00
Elaboració individual de treballs 3,00 25,00 0 28,00
Sessió participativa 26,00 10,00 8,00 44,00
Total 40,00 202,00 8,00 250

Bibliografia

 • Arànega, Susanna (2008 ). La Programació en el nou currículum : les competències bàsiques a l'educació primària . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Cabrerizo Diago, Jesús (2008 ). Programación por competencias : formación y práctica . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Coll, César (2007 ). Currículum i ciutadania : el què i el per a què de l'educació escolar . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2008 ). Las Competencias básicas : claves y propuestas para su desarrollo en los centros . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2009-2011 ). Las Competencias en la programación de aula : infantil y primaria (3-12 años) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2008. ). Educar por competencias : ¿qué hay de nuevo? . Madrid: Morata. Catàleg
 • Marchena González, Carlos (2008 ). ¿Cómo trabajar las competencias básicas? . Sevilla: Fundación ECOEM. Catàleg
 • Marco Stiefel, Berta (2008). Competencias básicas : hacia un nuevo paradigma educativo. Madrid: Narcea :Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones. Catàleg
 • Sarramona, Jaume (cop. 2004 ). Las Competencias básicas en la educación obligatoria . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Zabala, Antoni (2007 ). Cómo aprender y enseñar competencias : 11 ideas claves . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats competencials d'escriptura Elaboració de tasques d'activitats competencials sobre la didàctica de la llengua escrita. Demostració dels coneixements i competències pròpies de la tasca. Correcció lingüística, oral i escrita. 20
Tasca didàctica llengua escrita Projecte didàctic. Demostrar capacitat d'aplicació de la teoria tractada a l'aula, adequació al contingut, capacitat de reflexió i correcció lingüística. 30
Projecte competencial Elaboració d'un projecte interdisciplinari contextualitzat. Demostració dels coneixements i competències pròpies de la tasca. Correcció lingüística, oral i escrita. 20
Examen CBC Demostrar adequació al contingut i correcció lingüística. 30

Qualificació

Es demana en els treballs i en els exàmens un ús correcte de la llengua.
Cada error de llengua pot descomptar un 0,15 de la nota (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.
Per superar el mòdul, si es fa avaluació contínua, s'han de presentar tots els treballs i fer tots els exercicis d'avaluació.
Cal superar aquestes tasques amb un mínim de 4, sempre que la mitjana global sigui igual o superior a 5.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Avaluació única:
Aquells alumnes que no vulguin fer l'avaluació continuada i es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el 14 i el 16 d'octubre del 1r semestre i entre el 8 i 10 de març del 2n semestre.
Només si se sol·licita en aquest període els estudiants es podran acollir a l'avaluació única.
Els professors detallaran a l'alumne que sol·liciti aquesta avaluació única com serà l'avaluació de cada una de les 4 grans parts de CBC.
Si no se supera aquesta avaluació única l'estudiant té dret a una recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Quan es vulgui fer una tutoria s'ha de sol·licitar a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La tutoria i comunicació es farà per correu electrònic, fòrums de Moodle i per videoconferència amb el Meet o altres programes.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La modificació de les activitats s'ha fet amb: tasques de Moodle, amb activitats i treballs col·laboratius a distància, amb enregistrament de càpsules formatives i amb lectures o recursos addicionals alternatius.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació del Mòdul es farà amb l'entrega de treballs, qüestionaris i tasques a distància a través del mail o del Moodle.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es farà per correu electrònic, fòrums de Moodle i per videoconferència amb el Meet o altres programes.