Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aproximació al fenomen artístic. Dimensions cultural, crítica i productiva en educació artístic. Coneixement de les disciplines artístiques, els seus llenguatges, els estils i les variants estètiques. Anàlisi de l'expressió visual i plàstica. Aproximació al món creatiu i expressiu del nen. Treball amb els continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística. Realitzar activitats didàctiques i pràctiques sobre educació artística des dels diferents llenguatges i des de la interdisciplinarietat. Coneixement del patrimoni i el folklore propi i el d’altres realitats culturals.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAYAN HOLMEIDER CASTAÑEDA RINCON  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / MARIONA NIELL COLOM  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAYAN HOLMEIDER CASTAÑEDA RINCON  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / DAVID MARTINEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Plantejar situacions educatives que fomentin la presa de consciència dels alumnes respecte del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació artística.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Arts visuals i plàstiques i la seva didàctica.

2. Què és l’educació artística? Creació i recepció. Cultura i crítica. Disciplines i intermedialitat. Models històrics. Tendències contemporànies. Currículums. Qui ensenya i qui aprèn?

3. Art i cultura visual en relació a l’aprenentatge i el desenvolupament. Teories evolutives i aproximacions contemporànies a l’art infantil. Biologia i cultura en el desenvolupament estètic i artístic. Anàlisi de l’art infantil en relació a l’aprenentatge artístic.

4. Ensenyar i aprendre amb les arts visuals a primària. Context, entorn, materials. Competències. Interdisciplinarietat. Programacions didàctiques amb l’art i la cultura visual. Avaluació en educació artística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 32,00 0 32,00
Elaboració individual de treballs 1,50 9,00 0 10,50
Sessió participativa 3,00 15,00 12,00 30,00
Sessió pràctica 3,00 15,00 12,00 30,00
Treball en equip 1,50 21,00 0 22,50
Total 9,00 92,00 24,00 125

Bibliografia

 • Alvarez Rodríguez, D . (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid : Prentice Hall. Catàleg
 • Arnheim, Rudolf . C. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Introducción a la historia del arte : fundamentos teóricos y lenguajes artístic (1991). Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Wilson, Brent, Hurwitz, Al, Wilson, Marjorie . (2004). La Enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (cop. 2004 ). El Arte y la creación de la mente : el papel de las artesvisuales en la transformación de la conciencia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (2011 ). Visiones interdisciplinarias en educación y patrimonio : artes, culturas, ambiente . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Calbó, Muntsa. Educación artística ecológica : ejes para ordenar una historia contemporánea . . Catàleg
 • Balada i Monclús, Marta (1984 ). L'Educació visual a l'escola : didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà . Barcelona: Rosa Sensat [etc.]. Catàleg
 • Sala Plana, Joan (1996 ). Traç : educació visual i plàstica : 1 : educació secundària : primer cicle : crèdit comú 1 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Juanola i Terradellas, Roser (1999 ). Formas : educación plástica y visual : 3 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Sala Plana, Joan (1996 ). Traç : educació visual i plàstica : 2 : educació secundària : primer cicle : crèdit comú 2 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Hargreaves, David J. (1991 ). Infancia y educación artística . Madrid: Morata. Catàleg
 • Matthews, John (cop. 2002 ). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción de su significado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Matthews, John (cop. 2002 ). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción de su significado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Cabanellas, Isabel Eslava, Clara Fornasa, Walter (2005 ). Territorios de la infancia : diálogos entre arquitectura y pedagogía . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura Visual Seguint els criteris d'anal·lisis de Robert Ott.(Describint, analitzant, interpretant, fundamentat i revelant). Treball en grup de 5 persones 30 No
Partafoli pràctic Tècniques artistiques: teoria i pràctica. Dossier de pràctica individual.30 No
Performance Treball grupal de 5 persones. Han de realitzar un video amb 2 continguts: una performance on es reflecti els aprenentatges de l'assignatura i un making off del procés de creació. 40 No

Qualificació

Avaluació continuada, assistència i participació a les pràctiques d'aula sumen a la nota. Es farà la mitjana ponderada entre els diferents treballs d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta en el temps i forma proposats els treball de les pràctiques avaluades, comportarà un “ NO Presentat” en l’avaluació final.

Avaluació única:
L'avaluació única i final de l'assignatura tindrà dues parts, cadascuna pel bloc corresponent, que pesaran el 50%. Consistirà en la presentació d'alguns dels treballs proposats en l'assignatura, si escau a nivell individual, i concretats en el moment que correspongui, que valdran el 60% de cada bloc; i en una prova d'avaluació teòrico pràctica presencial que valdrà el 40% de cada bloc.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories amb petició prèvia per correu electronic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació per Moodle i correu electronic

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
A partir de l'estat actual d'emergència s'ha modificat la manera d'impartir les classes, penjant les presentacións de les classes teòriques i les pautes per realitzar els treballs pràctics a casa.

Modificació de l'avaluació:
S'han modificat els percentatges dels treballs presentats i per la part final s’ha de realitzar un dossier de pràctiques i s’ha lliurar digitalment via moodle.

Tutoria i comunicació:
Tant de la primera part com la segona part de l'assignatura (estat d'emergència) es realitza telemàticament (correu electrònic i WhatsApp).