Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
• Els llenguatges matemàtic i verbal com a comprensió i l’expressió de la realitat. • El pensament logicomatemàtic i la seva integració i interconnexió amb el desenvolupament de la capacitat expressiva del llenguatge verbal. • La capacitat de comprensió i expressió lingüística com element de millorar dels processos de raonament abstracte. • Dificultats d’aprenentatge i competències bàsiques de lectura, escriptura i càlcul. • Experiències innovadores, nacionals i internacionals. • Reflexió sobre la pràctica en els àmbits corresponents. • Diversitats, llengües i matemàtiques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP CALLIS FRANCO  / JESICA SERRANO ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP CALLIS FRANCO  / JESICA SERRANO ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP CALLIS FRANCO  / JESICA SERRANO ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • 1. - Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar propostes integradores que afavoreixin el desenvolupament integral del llenguatge.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. BLOC 1. MATEMÀTIQUES<br> - Aprenentatge i raonament matemàtic en relació amb l'estructura del pensament lògic.<br> - Aprenentatge matemàtic i realitat.<br> - Desenvolupament de competències per detectar la qualitat matemàtica en els llibres de text i materials TIC.<br> - El treball basat en projectes matemàtics interdisciplinars.

2. BLOC 3. PSICOLOGIA<br> - L’escola inclusiva.<br> - Coneixement i detecció de les necessitats educatives associades a la lectura, escriptura i càlcul.<br> - Resposta educativa i procediments d’intervenció davant les necessitats educatives.<br> - Coneixement i anàlisi d’experiències de bones pràctiques d’escola inclusiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 20 20
Classes pràctiques 53 0 53
Lectura / comentari de textos 0 50 50
Prova d'avaluació 10 50 60
Treball en equip 0 67 67
Total 63 187 250

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Activitats d'avaluació. Les diferents activitats d'avaluació es consensuaran amb els estudiants. 100

  Qualificació

  Els criteris de qualificació es consensuaran amb els estudiants. En qualsevol cas, l'assistència a classe es tindrà en compte.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  - No haver realitzat les proves d'avaluació que s'hagin determinat.

  Observacions

  La bibliografia s'anirà recomanant segons les necessitats de cada moment.