Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Eines d'intervenció a l'educador social per actuar en l'aplicació de la nova normativa referent a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les situacions de dependència. Aplicació dels barems de valoració, elaboració de programes individuals d'atenció, coneixement dels diferents serveis, prestacions econòmiques i ajuts tècnics per a les persones en situació de dependència i les seves famílies.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA FERRER COMALADA  / MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Tema 1: Amor i relacions afectivo-sexuals

2. Tema 2: Autodeterminació: el dret a decidir

3. Tema 3: Amistat, xarxes socials i participació comunitària. Programes, estratègies i recursos.

4. Tema 4: Autonomia, independència i control dels suports. Cap a un canvi de paradigma.

5. Tema 5: L’autodefensa de les persones amb discapacitat. Suport a la creació i gestió de grups d'autodefensa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 15,00 0 24,00
Elaboració individual de treballs 0 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 0 15,00
Sessió expositiva 19,00 0 0 19,00
Treball en equip 0 5,00 5,00 10,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 0 2,00
Total 30,00 40,00 5,00 75

Bibliografia

 • Chapman, R., Ledger, S., Towson, L. i Docherty, D. (2015). Sexuality and relationships in the lives of people with intellectual disabilitie. London and Philadelphia: Jessica Kingsley. Catàleg
 • Fundació Catalana per la Síndrome de Down (2011). Vida independiente: El derecho a decidir. Barcelona: FCSD. Catàleg
 • Clement, T. and Bigby, Ch. (2010). Group Homes for People with Intellectual Disabilities. London and Philadelphia: Jessica Kingsley. Catàleg
 • Es recomanarà bibliografia durant el curs (2021). 2020-.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat avaluació 1. Anàlisi de fonts documentals relacionades amb el Tema 1 i elaboració d'un treball de reflexió sobre el paper de l'Educadora/or social en aquest àmbit. Anàlisi de les fonts indicades i/o recomanades, aplicació dels continguts treballats al llarg de les sessions relacionades amb la temàtica i resposta apropiada a les qüestions plantejades tenint en compte la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. 30 No
Activitat d'avaluació 2. Anàlisi de necessitats. Treball col·laboratiu amb persones amb discapacitat. Organització adequada del treball col·laboratiu d'acord amb les pautes indicades per les professores, desenvolupament apropiat d'acord amb les qüestions plantejades tenint en compte la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. 35 No
Activitat d'avaluació 3: Anàlisi de cas. Aplicació dels continguts treballats al cas presentat, tenint en compte la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. 20 No
Activitat d'avaluació 4: Informe final d'aprenentatge Nivell de reflexió apropiat, incloent aportacions argumentades, sobre l'impacte de les activitats desenvolupades al llarg de l'assignatura en el propi aprenentatge personal i professional. 15 No

Qualificació

Cada activitat d'avaluació té els seus propis criteris, anotats a l'apartat corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES considerarà que l'estudiant té la qualificació de "no presentat" en l'assignatura en cas de no presentar/ realitzar en la data establerta algunes de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un exercici individual d'aplicació teòrico-pràctica dels continguts de l'assignatura i l'anàlisi d'un cas.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es desenvoluparan d'acord entre professora/es i estudiant, de la forma que permeti la situació contextual en la que es desenvolupa el curs 2020-21. En tot cas, es concretaran per correu electrònic.

Observacions

D'acord amb la proposta acordada al consell d'estudis del 22 d'abril del 2015, aquesta assignatura es focalitzarà en la promoció de l'autonomia, tema que no s'aborda en cap altra assignatura del grau. Els continguts s'orienten, d'acord amb aquesta proposta, a: "suport a l'autonomia de persones en situació vulnerable; programes d'autogestió i autodeterminació de persones amb discapacitat, estratègies i recursos de l'educador per donar suport als projectes de vida personals de les persones amb discapacitat: vida independent, relacions socials i vida en parella."