Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta optativa s'orienta a facilitar a l'educador social una visió del nivell primari de serveis socials, de les funcions socioeducatives encomanades i de l'enfocament comunitari que el caracteritza. Ha d'incloure el coneixement de les tècniques necessàries per poder desenvolupar les funcions assignades a l'educador, tant a nivell individual com a comunitari, així com en els diferents serveis previstos en aquestes estructures de proximitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERAFIN SANCHEZ RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Serveis Socials Bàsics d'Atenció Social: organització i comteències, professionals i funcions, programes i serveis

2. Tècniques d’intervenció: entrevistes, acompanyaments, informes, registres i seguiments, visites domiciliàries, diagnòstics, plans de treball i plans de millora

3. Treball amb famílies en risc: famílies multiproblemàtiques, tècniques d’intervenció, la relació d’ajuda, competències parentals

4. Treball en xarxa, treball en equip i coordinació

5. Infància en risc: prevenció i intervenció. Risc i Desemparament

6. Joves en risc: fracàs escolar, absentisme escolar, context familiar, conflicte

7. Treball comunitari: medi obert, medi virtual, treball grupal, dinamització del territori, participació ciutadana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 4,50 8,00 12,50
Lectura / comentari de textos 0 8,00 8,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 17,00
Sessió participativa 14,50 1,50 16,00
Total 21,00 32,50 53,5

Bibliografia

 • A. LLENA; A. PARCERISA (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la reflexión y eleme. Graó. Catàleg
 • MONTULL, J. A. (1994). Chicos de la calle. Madrid: CCS. Catàleg
 • CIRILLO, S (1993). El cambio en los contextos no terapéuticos (Paidós). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • ESCUDERO CARRANZA, V (2010). Guia pràctica para la intervención familiar. . Junta Castilla y León. Catàleg
 • SERRA DEL PINO, J El futur dels serveis socials: escenaris de futur per (2010). El futur dels serveis socials: escenaris de futur per al SCSS (Papers d'acció Socia). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • ANNA VIÑAS MILLAN, A; FABREGÓ CLAPAROLS, E (2012). El professional com a persona. Papers d’acció social (Papers d’acció socia). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • LÓPEZ, P (1998). Las habilidades sociales del educador: un recurso clave en la relación de ayuda (Rev. Ed. Social). Barcelona: Revista Educació Social. Catàleg
 • SANTIBÁÑEZ GRUBER, R (2013). Intervención Comunitària con adolescentes y familias en riesgo. Barcelona: Graó. Catàleg
 • COLETTI, M; LINARES, J.L.. (1997). La intervención sistémica en los Servicios Sociales ante la Familia Multiproblem. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • BARUDY, J; DANTAGNAN, M (2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • SOLER MASÓ, P (2005). L’educació social avui: la inetrvenció socioeducativa a Catalunya. Girona: Col·lecció Educació Social. Catàleg
 • Sánchez, Sera (2014 ). Educador social en Alaska . Barcelona: UOC. Catàleg
 • ALIENA, RAFAEL (2005). Descenso a Periferia. . València: Nau llibres. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Entrevista a professionals Capacitat d’anàlisi i reflexió. Connectar elements teòrics amb aspectes pràctics. 25
Prova de continguts Expressió escrita. Reflexió. Síntesi. Aplicació dels coneixements assolits. 50
Lectura i comentari reflexiu de text Capacitat d’anàlisi i reflexió. Expressió escrita. Síntesi. Connexió amb la pràxi i els demés elemnts teòrics de la matèria 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant els lliuraments dels treballs i una prova escrita. La nota global s'obtindrà de la mitja ponderada de les diferents activitats. És necessari treure un mínim d'un 5 a la prova de continguts per poder superar l'assignatura.
Atès el caràcter pràctic de les sessions expositives, és imprescindible assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Les tres activitats d'avaluació ( entrevista a professionals, prova de contingut i lectura i comentari de text) són obligatories. Serà un ""NO PRESENTAT" quan no es lliuri en el termini establert alguna de les activitats obligatòries o no es presenti a l'examen de continguts.

Observacions

h