Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’esport i l'activitat física com a recurs sòcio-educatiu. La pràctica de l'activitat físicoesportiva en la societat actual. Els diferents àmbits d'intervenció: educatiu, social, de lleure, integració, competitiu . Elaboració i anàlisi d’experiències en diferents contextos.Disseny de projectes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NARCIS CASASSA FONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics. El context de les activitats físicoesportives i les seves funcions en la societat actual.

2. Els continguts de l'educació física i l'esport

3. Els elements constitutius de l'esport: els elements estructurals i funcionals

4. Recursos metodològics per a les activitats físiques i esportives

5. Àmbits d'intervenció. Disseny de projectes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,50 0 0 1,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 3,00 0 4,00
Elaboració individual de treballs 1,00 22,00 0 23,00
Lectura / comentari de textos 3,00 20,00 0 23,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió pràctica 13,00 0 0 13,00
Tutories de grup 2,50 0 0 2,50
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Castejón Oliva, Francisco Javier (1997 ). Manual del maestro especialista en educación física . Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Giménez Fuentes- Guerra, F.J. et al. (2001). Educación física y diversidad. Huelva: Universidad de Huelva. Catàleg
 • Hernández Moreno, J. (dir) (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Maza, G. (2001). Valores del deporte desde el ámbito de la educación social. Tándem. Didáctica de la educación física, (2), Catàleg
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin récords ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Petrus, A. (2000). Nuevos ámbitos de la educación social. Dins M. Romans, A. Petrus i A. Trilla (Ed.), De profesión: educador (a) social (, p. 59-147). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Prat, M. i Soler, S. (2003). Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte. Reflexiones... . Barcelona: Inde. Catàleg
 • Seirul·lo, F. (1998). Valores educativos del deporte. Dins D. Blázquez (Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar (3a, p. 61-75). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Soria, M.A. i Cañellas, A. (1998). La animación deportiva (2a edició). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, J. Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Trepat, D. (1998). La educación en valores a través de la iniciación deportiva. Dins D. Blázquez (Ed.), La iniciacióndeportiva y el deporte escolar (3a, p. 95-112). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Apunts d'educació física i esport. Barcelona: INEFC. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Observatori crític de l'esport. Recuperat , a http://observatoriesport.uab.cat
 • Cagigal, José M. (1981). ¿Oh Deporte! (Anatomía de un gigante) (1981). Valladolid: Miñón. Catàleg
 • Cagigal, José M. (1979). Cultura intelectual y cultura física (1979). Buenos Aires: Kapelusz. Catàleg
 • Bayer, Claude (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos (1986). Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • García Ferrando, Manuel (1990). ASPECTOS SOCIALES DEL DEPORTE.Una reflexión sociológica (1990). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Arumí Prat, Joan (2015). Entrena'ls per cooperar. Repensant l'esport d'equip (1ª). Vic: Eumo Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'una proposta pràctica d'intervenció en l'àmbit de l'educació social (Activitat d'avaluació 1) S'haurà d'elaborar una proposta pràctica d'activitat física i/o esportiva d'intervenció en l'àmbit de l'educació social, seguint les pautes d'elaboració que es donaran a principi de curs. 40
Autoinforme de valoració sobre la presentació, explicació, conducció i valoració d'una proposta pràctica (Activitat d'avaluació 2) Cada grup haurà d'exposar i explicar la proposta d'intervenció elaborada (Activitat d'avaluació 1), i presentar, dinamitzar i defensar una de les activitats dissenyades a la mateixa proposta. Posteriorment, s'haurà d'elaborar un autoinforme de valoració crítica sobre el desenvolupament d'aquesta activitat, el qual serà avaluat.
En aquest apartat també es valorarà l'assistència i la participació a classe.
20 No
Lectura i comentari de dos articles d'entre els proposats pel professor, d'acord amb el guió que es comentarà a classe.(Activitat d'avaluació 3) Els alumnes podran escollir entre diferents articles que es posaran al seu abast, que tenen a veure amb diferents situacions i col·lectius, i s'establiran les pautes de treball, i el calendari de presentació. 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Per fer la mitjana final, s'ha d'haver superat amb més d'un 5 les activitats d'avaluació.


Treball en grup: elaboració d'una proposta pràctica d'intervenció en l'àmbit de l'educació social
1. Correcció formal (ortografia, sintaxi, estructura, cites bibliogràfiques...).
2. Adequar el contingut del treball al guió definit.
Per a realitzar-lo s'haurà de:
- fer una tutoria prèvia amb el professor per definir el tema i elaborar el guió del treball,
- assistir a dues tutories de seguiment,
- entregar-lo dins dels terminis previstos, sense possibilitat d'excepció.
Aquesta activitat és recuperable tot i que, en cas de suspendre en la primera entrega, la nota en la correcció no podrà ser superior a 6.

Autoinforme de valoració sobre la presentació, explicació, conducció i justificació d'una proposta pràctica
1. Seguir els criteris d'elaboració i avaluació establerts, els quals es donaran a principi de curs.
Per poder ser avaluat/da s'ha d'assistir a la sessió en la qual el grup dugui a terme aquesta activitat.
Aquesta activitat no és recuperable.

S'ha de treure una puntuació igual o superior al 40% del percentatge que atorga cada activitat d'avaluació a la nota final per poder aprovar l'assignatura.

Lectura i comentari d'articles proposats pel professor: comentari crític d'un mínim de dos articles proposats pel professor, d'acord amb el contingut que es plantejarà per cada article. Els articles versaran sobre experiències i/o estudis d'intervenció amb diferents col·lectius. Els dos articles no podran ser del mateix tema.
Es limitarà el número de pàgines, i es valorarà la síntesi, la crítica argumentada, i el plantejament d'alternatives, si és el cas. També es tindrà en compte el redactat i l'ortografia.

Es fixarà un calendari de presentació dels dos comentaris.

AVALUACIÓ FINAL
Els/Les estudiants que no presentin una de les activitats, podran presentar-se a l'examen d'avaluació final (40%), en el qual entraran tots els continguts donats a l'assignatura, i hauran d'haver presentat el treball en grup (50%). No podran optar al 10% de qualificació de l'activitat d'avaluació 2.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'estudiant:

- no presenti alguna de les activitats d'avaluació dins dels terminis establerts.

Avaluació única:
Es podrá solicitar avaluació única d'acord amb la normativa vigent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. S'han d'haver aprovat les tres activistats d'avaluació.

Tutoria

Per al projecte d'intervenció cal realitzar un mínim de dues tutories.És necessària la participació de tots les persones que integren el grup.
Aquestes tutories es concertaran directament amb el professor, o bé a través de correu electrònic.
Es realitzaran abans o després de la classe, o bé al despatx de la Facultat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El mitjà a utilitzar serà el correu electrònic, o bé amb trobades presencials, abans o després de les classes.

Observacions

Les classes es portaran a terme al pavelló de Fontajau (si alguna es fa en algun altre lloc, s'avisarà amb antel·lació). Per a la realització de les activitats pràctiques s'haurà de portar roba i calçat adequats per a la pràctica d'activitat física.