Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura ha de permetre aprofundir en qüestions relacionades amb el conflicte: la seva identificació, prevenció i estratègies d'intervenció educativa. També es treballaran els aprenentatges implicats en la relació educativa i comunicació (estratègies de comunicació en l'entorn professional) i els elements que permeten l'anàlisi de la pràctica professional des d'una perspectiva crítica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE  / CAYETANO GOMEZ PEREZ  / SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / MARIA GLORIA MUÑOZ MELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 9. - Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades amb la intervenció educativa
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: ÈTICA APLICADA A L'EDUCACIÓ SOCIAL (Gran Grup) (Professor: Joan Canimas)

          1.1. Alguns aspectes i conceptes de la filosofia moral que cal conéixer.

          1.2. Ètica de la complexitat.

          1.3. Autonomia i presa de decisions.

          1.4. Intimitat, confidencialitat i secret professional.

          1.5. Ètica de les organitzacions.

          1.6. Ètica de la recerca en ciències humanes i socials.

2. UNITAT FORMATIVA 2: ENTORN DE LA INTERVENCIÓ: L'ORGANITZACIÓ, EL CONFLICTE I EL TREBALL COMUNITARI (Gran Grup) (Professor: Caye Gómez)

          2.1. L'organització en l'acció socioeducativa. Organització i conflicte.

          2.2. Abordatge del conflicte.

          2.3. Mediació de conflictes.

          2.4. La prevenció del conflicte: Treball en equip, Treball en xarxa i Treball comunitari.

3. UNITAT FORMATIVA 3: RELACIÓ EDUCATIVA I COMUNICACIÓ (Gran Grup) (Professora:Sílvia Mayoral)

          3.1. Factors que intervenen en la relació comunicativa de l'acte educatiu.

          3.2. Estils d'interacció social versus estils d'intervenció.

          3.3. Objectius de la relació com a eina d'intervenció. Aspectes clau de la relació-comunicació.

4. UNITAT FORMATIVA 4: ANÀLISI DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL (Professors: Caye Gómez i Sílvia Mayoral)

          4.1. Anàlisi de la pràctica professional partint dels conceptes treballats al mòdul, fent especial èmfasi en el tema del conflicte als diferents nivells, i de la relació dels alumnes amb la pràctica educativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 25,00 120,00 0 145,00
Lectura / comentari de textos 0 65,00 0 65,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió participativa 86,00 0 0 86,00
Total 115,00 185,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Examens Part objectiva: respondre correctament a les qüestions plantejades. Part resolutiva i reflexiva: donar resposta correcta i argumentada a la situació plantejada. 60 No
  Exercicis i treballs (1) Aspectes formals (ortografia, sintaxi, desplegament ordenat, maquetació...); (2) recòrrer correctament als continguts de la Unitat Temàtica; (3) donar resposta correcta a l'objectiu que es persegueix; (4) originalitat, qualitat i aprofundiment de les qüestions abordades. 40 No

  Qualificació

  - La nota final del Mòdul 14 s'obté a través d'una mitjana ponderada de les 4 unitats formatives que integren el mòdul.

  - Perquè es pugui fer mitjana caldrà obtenir una nota mínima de 5 en les unitats formatives I, II i III. Per poder aprovar el mòdul caldrà, doncs, aprovar aquestes tres unitats formatives, que s'avaluaran a través d'una prova final escrita.

  - En el cas de la Unitat Formativa IV l'avaluació es farà a partir de l'assistència i participació a les sessions de Grup Mitjà, així com de la valoració de les activitats plantejades.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Els continguts del Mòdul 14 s’estructuren a través de 3 unitats didàctiques (impartides per tres professors diferents) que es treballaran en gran grup.
  Aquests continguts integren conceptes nous que no s’han treballat encara al llarg dels estudis, així com conceptes ja coneguts, amb els què es farà un major aprofundiment.
  El Mòdul 14 compta, també, amb una quarta unitat didàctica on es proposarà l’anàlisi dels continguts del mòdul aplicats a la pràctica educativa. En aquesta unitat formativa, que s’organitzarà en grups mitjans, serà possible vincular els aspectes treballats a l’experiència pràctica dels alumnes al Pràcticum I, així com a d’altres experiències anteriors.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Les classes expositives seran substituïdes per activitats que es puguin desenvolupar sense presencialitat, com ara: lectures, presentacions comentades, classes online, etc. El professorat de l'assignatura presentarà i comentarà a l'estudiantat les diferents activitats previstes (via mail o via moodle).

  Modificació de l'avaluació:
  L'avaluació es farà d'acord al que es tenia previst.

  Tutoria i comunicació:
  El professorat del mòdul informarà de les activitats planificades per treballar els continguts previstos a l'alumnat. De la mateixa manera informarà de les tutories previstes pel seguiment de les activitats de cada sessió.
  A més, continuarà atenent les tutories que sorgeixin de les demandes particulars dels estudiants.