Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Perspectives amb possibilitat de transformació psicosocial: •Model de la diversitat sexual i de gènere: cossos, identitats i sexualitats diverses; un desafiament a la cisheteronormalidad. •Interseccionalitat i deconstrucció de la heterosexualidad i el cisgenerismo Marc legal que protegeix al col·lectiu LGTBI a Catalunya. Llei 11/2014. Demanda de atenció psicològica de les persones LGTBI relacionats amb l'orientació del desig i la identitat de gènere: conflictes intra-intersubjectius amb l'orientació sexe-afectiva, Homo-lesbo-trans-bifobia. (bulling, agressions i violències, discriminació àmbit salut), violències intragènere. Estratègies de prevenció i intervenció socioeducativa. Bones pràctiques: •Eines i recursos educatius per treballar el tema •Famílies LGTBIQ+
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIA DORADO CABALLERO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • · Aplicar el pensament crític i creatiu, amb capacitat d'indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • · Acceptar, integrar i elaborar las crítiques sobre la pròpia actuació professional
 • · Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actualització professional
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació

Continguts

1. Conceptualització de la diversitat afectiu-sexual i de gènere.

          1.1. Construcció social del sistema sexe-gènere i l'heteronormativitat.

          1.2. Aproximació a les identitats múltiples

2. Marc legal i normatiu LGTBI

          2.1. Legislació catalana, estatal i internacional que regula els drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

          2.2. Recursos i serveis

          2.3. Protocols i procediments

          2.4. Plans locals

3. Prevenció i intervenció psicosocial en l'àmbit de la diversitat afectiu-sexual i de gènere

          3.1. Sensibilització i formació

          3.2. Atenció i acompanyament psicoterapèutic

          3.3. Intervenció sociocomunitària

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 11,25 0 11,25
Classes pràctiques 11,25 15 26,25
Elaboració de treballs 4 11,5 15,5
Prova d'avaluació 7 15 22
Total 33,5 41,5 75

Bibliografia

 • Despentes, Virginie (2018). Teoría King Kong (Primera edición). Barcelona: Literatura Random House. Catàleg
 • Preciado, Beatriz (2011). Manifiesto contrasexual. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Preciado, Beatriz (2008). Testo yonqui. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • McNamee, Sheila (1996). La Terapia como construcción social. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Payne, Martin (2002). Terapia narrativa :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Burr, Vivien (1997). Introducció al construccionisme social. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya [etc]. Catàleg
 • Coll-Planas, Gerard (2013). Dibuixant el gènere. [València]: Edicions 96. Catàleg
 • Coll-Planas, Gerard (2010). La Voluntad y el deseo :. Madrid: Egales. Catàleg
 • Coll-Planas, Gerard (2009). Transitant per les fronteres del gènere :. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Acció Social i Ciutadania Secretaria de Joventut. Catàleg
 • Coll-Planas, Gerard. Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació grupal i amb disponibilitat de material bibliogràfic i documental Coneixement, reflexió i ús adequat de tots els continguts assolits a l'optativa 50
Elaboració de treball o treballs Ampliació, anàlisi i reflexió d'alguns dels continguts de l'optativa 50

Qualificació

Per tal d'optar a la ponderació de la nota final serà indispensable la realització de totes les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà aquell/a estudiant com a no presentat/da, quan no realitzi qualsevol de les activitats d'avaluació abans esmentades.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul. Però en el cas que es produïssin, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.