Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Recerca, Selecció i ús d'informació en les Fonts adequades Tècniques d'Argumentació i Interpretació. Expressió oral. Parlar en públic. Escrita Expressió. Registres i tipologies textuals. Producció de Textos en diferents Llenguatges i Llengües. Tecnologies de la Informació i la Comunicació Llengua Estrangera a Nivell comunicatiu i d'ús: anglès.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS  / NORA VEHI POMES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Utilitzar correctament tècniques de comprensió i d’expressió escrita en anglès.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.
 • Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.

Continguts

1. Habilitats lingüístiques en anglès nivell B1 dins el marc europeu de llengües. - Domini del lèxic i la gramàtica anglesa. - Tècniques d’expressió oral i escrita.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37 88 125
Total 37 88 125

Bibliografia

 • Swan, Michael (1984). Basic English usage. Oxford University Press. Catàleg
 • Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. CUP. Catàleg
 • Greenall, Simon (1986). Effective reading : reading skills for advanced students . Cambridge University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (2001). The Good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermed. Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1997). How English works : a grammar practice book : with answers. Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (2005). Practical English usage . Oxford University Press. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2012). English Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Hewings, Martin (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2015). Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Irene Barrall (2011). The Long Road to Lucca / Series: Page Turners Reading Library. Level 9 (1st Edition). Cengage Learning.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un projecte en grup Presentació del projecte:
-Treball escrit: 60%
-Presentació oral individual: 40%
50
Fer dossier de gramàtica al llarg del semestre i entregar-lo en la data indicada a principi de curs. Presentació a final del semestre, nota: apte/no apte 0
Lectura d'un llibre. Pregunta a examen, nota: apte/no apte 0
Visionat d'una pel·lícula en Anglès. Pregunta a examen, nota: apte/no apte 0
Examen de llengua: gramàtica, vocabulari, reading i listening. Examen final de llengua 50

Qualificació

Per tal d'aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen i s'han de presentar totes les activitats d'avaluació amb nota d'apte/no apte en les dates indicades a principi de curs. La NO presentació d'una activitat o la nota de no apte representarà un suspens de l'assignatura.

Cal aprovar amb un 5 el treball en grup per tal de superar l'assignatura. Aquest treball forma part de l'avaluació continuada i en cas de suspendre el treball en grup, no hi haurà recuperació d'aquest. La nota de la part escrita del treball en grup serà de corresponsabilitat. En cas de plagi del treball en grup, es tindrà en compte la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants Art. 21.

Cal aprovar amb un 5 l'examen final per tal de superar l'assignatura. No hi haurà examen de recuperació en cas de suspendre l'examen ja que és un examen de nivell de llengua.

Els resultats dels tests setmanals de gramàtica es podran tenir en compte per l'avaluació final en cas de suspendre l'examen final de llengua.

El treball en grup i l'examen final faran mitjana només amb una nota igual o superior a 5 cadascun.

Per superar la part d'avaluació cal:
- Assistència mínima al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup mitjà. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori que s'indiquin.

Supòsits per a canvi de data les proves escrites/orals finals.

Per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar la no assistència a un examen final en la data establerta i, per tant, l’establiment d’una nova opció a fer l’examen, s’estableixen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari de l’estudiant o d'un familiar fins a primer grau o parella (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de l'hospitalització) o baixa mèdica de l’alumne.
II. Defunció d’un familiar de fins a segon grau o parella (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de la defunció).
III. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant, sempre que aquest estigui registrat dins del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat.
IV. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
V. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VI. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic.
VIII. Altres situacions excepcionals

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'una o més de les activitats d'avaluació representarà una nota de NO PRESENTAT.

Observacions

-El nivell B1 d'anglès, serà l'òptim per tal de seguir adequadament el curs.
-L'assitència a classe és obligatòria.