Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’objectiu del bloc d’aquesta assignatura és fer una aproximació teòrica a l'educació i desenvolupar una anàlisi crítica dels principals corrents pedagògics d'avui. Alhora pretén reflexionar sobre projectes educatius i controvèrsies educatives actuals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID PUJOL FABRELLAS  / ALBERT TORRENT FONT
Idioma de les classes:

Grup JI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID PUJOL FABRELLAS
Idioma de les classes:

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID PUJOL FABRELLAS  / ALBERT TORRENT FONT
Idioma de les classes:

Competències

 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Analitzar i interpretar la legislació i les complexitats generals que afecten a l'organització dels centres escolars.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Valorar críticament les institucions públiques i privades en relació a la seva història i als seus efectes quant a la convivència pacífica entre les persones i els pobles.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar l'impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals, els mass media iles tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. Les pedagogies no institucionals. Aprenentatge i educació fora de l'escola.

2. Les pedagogies crítiques.

3. Les pedagogies lliures no directives.

4. Les pedagogies de la inclusió i la cooperació.

5. La pedagogia lenta, serena i sostenible.

6. Les pedagogies del coneixement integrat. Els projectes de treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,00 0 7,00
Elaboració individual de treballs 2,00 6,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 0 8,00
Sessió expositiva 1,00 6,00 0 7,00
Treball en equip 19,00 18,00 8,00 45,00
Total 22,00 45,00 8,00 75

Bibliografia

 • AUBERT, A; DUQUE, E.; FISAS, M.; VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI.. Graó. Catàleg
 • COLOM, A. (2000). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. . Ariel. Catàleg
 • NAVAL, C. (2008). Teoría de la educación. Un análisis epistemológico. . Ediciones Universidad de Navarra.. Catàleg
 • AUBERT, A.; FLECHA, A.; GARCÍA, C.; FLECHA, R.; RACIONERO, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. . Hipatia Editorial. Catàleg
 • DEWEY, J. (1887). Democracia y educación. Morata. Catàleg
 • ELBOJ, C., PUIGDELLÍVOL, I., SOLER, M. & VALLS, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. . Graó. Catàleg
 • FERRER I GUÀRDIA, F. (1976). La Escuela Moderna. Zero. Catàleg
 • FLECHA, R. (1997). Compartiendo palabras. El aprendizaje de las personas adultas a través del diálo. Paidós. Catàleg
 • FREIRE, P. (1970). Pedagogía del oprimido. . Siglo XXI. Catàleg
 • HOUSSAYE, J. (1995). Quinze pedagogs. La seva influència, avui. . Universitat Oberta de Catalunya-Proa.. Catàleg
 • MONTESORI, M. (1984). La descoberta de l’infant. Eumo Editorial. Catàleg
 • MARQUÈS, S.; PORTELL, R. (2006). Els mestres de la república. Ara Llibres. Catàleg
 • RACIONERO, S.; ORTEGA, S.; GARCIA, R. FLECHA, R. (2012). Aprendiendo contigo. . Hipatia Editorial. Catàleg
 • ROUSSEAU, J.J. (1973). Emilio o de la Educación. . Fontanela. Catàleg
 • SORDÉ, T. (2006). Les reivindicacions educatives de la dona gitana. . Galerada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració, en grups de 6 a 8 persones, d'un projecte educatiu, en el qual s'integrin aspectes de teoria educativa, normativa actual, organització escolar, aspectes metodològics, etc. Caldrà lliurar-lo a final de curs.Cada errada gramatical o ortogràfica descompta 0.15 punts. Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun exercici comportarà la no superació de l'assignatura. 40
Presentació de quatre quaderns de camp grupals sobre la marxa del projecte. S'hauran d'anar lliurant a les dates que s'acordin el primer dia de classe.
Cada errada gramatical o ortogràfica descompta 0.15 punts. Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun exercici comportarà la no superació de l'assignatura.
5
Exposició del projecte educatiu a classe. S'avaluarà l'originalitat i la claredat en l'exposició. 5
Lectura de dos llibres (a partir d'un llistat que facilità el professor) i comentari crític per escrit. Caldrà lliurar els comentaris després de Setmana Santa.
Cada errada gramatical o ortogràfic descompta 0.15 punts. Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun exercici comportarà la no superació de l'assignatura.
5
Entrevista a un docent. Caldrà lliurar-lo després de Setmana Santa.
Cada errada gramatical o ortogràfica descompta 0.15 punts. Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun exercici comportarà la no superació de l'assignatura
5
Reflexió per escrit sobre què vol dir educar, feta a partir de les lectures, els debats, etc. que fem a classe. Cada errada gramatical o ortogràfica descompta 0.15 punts. Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun exercici comportarà la no superació de l'assignatura 40

Qualificació

-Projecte pedagògic escrit (60%). Es farà en grups de 6 a 8 persones i es lliurarà i s'exposarà a final de curs. Entre l'exposició i el lliurament s'hi podran introduir modificacions.
Aquest projecte consta de cinc activitats:
-Treball escrit (40%). Reflexió sobre què vol dir educar, feta a partir de les lectures, els debats, etc. que fem a classe.
-Diari de camp (5%). Cada grup l'haurà d’anar lliurant periòdicament, a les dates que us anirem indicant. Hi haurà quatre lliuraments, un només de començar, un al final del procés i dos pel camí.
-Exposició a classe del projecte (5%). Cada grup tindrà 15' per a fer l'exposició i 5' per a respondre preguntes o fer comentaris.
-Reflexió per escrit de dues lectures (5%). S'haurà de lliurar després de Setmana Santa, a la data que entre tots acordem.
-Entrevista a un docent jubilat (5%). Caldrà lliurar-lo un mes després de començades les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà 'no presentat' l'estudiant que no presenti en temps i forma les produccions demanades i que tampoc no demani l'avaluació única.

Avaluació única:
Segons estableixen els "Criteris i pautes generals d'avaluació" de la Facultat l'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Caldrà que ho sol·liciti a la Secretaria d'Estudis abans de trenta dies després d'iniciada l'assignatura. L'avaluació única és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Podeu concertar tutories en l'horari que s'especificarà més endavant al costat de la porta dels despatxos dels professors. També podem fer tutories a través del correu electrònic o per telèfon.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per a qualsevol consulta o demanda puntual podeu enviar un correu electrònic a:
David Pujol: david.pujol@udg.edu
Albert Torrent: albert.t@udg.edu

Observacions

Per a qualsevol de les activitats d’avaluació es pot utilitzar, i es recomana utilitzar-les, totes les fonts primàries (llibres, documents digitals, articles, vídeos, etc.) que es vulguin, però és necessari citar-les. Els treballs han de ser originals, el plagi total o parcial significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

En tots els treballs s’avaluarà la comprensió de l’article, vídeo, conferència... la vinculació amb el contingut del programa i la reflexió crítica i les aportacions de l’alumnat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En substitució de les sessions d'aula que s'havien de fer s'han fet vídeos (Google Meet) amb el contingut pendent que s'han penjat al moodle.

Les sessions de grup mitjà en què es fa l'acompanyament del treball que s'ha de presentar a final de curs han estat substituïdes per una tutoria virtual.

Modificació de l'avaluació:
S'ha fet una modificació en els percentatges ja que s'ha decidit no avaluar l'exposició del treball de forma independent tal i com estava previst en un primer moment. Per això els percentatges de l'avaluació han quedat d'aquesta manera:

· Quaderns de camp (10%). En total n'hi haurà d'haver quatre. Ara ja n'he de tenir tres. Us adjunto el guió per a redactar l'últim lliurament.

· Treball individual (15%). Recordeu que es podia fer l'entrevista a un docent jubilat, una observació a un centre docent i, ara també, la nova proposta alternativa que us vam fer i que us vam enviar en el seu moment.

· Treball escrit (75%). De manera opcional es pot acompanyar el treball amb un petit vídeo o un PowerPoint, que valorarem juntament amb l'escrit.

Tutoria i comunicació:
S'ha mantingut la comunicació via mail per a resoldre dubtes i s'ha convocat a cada grup a una tutoria virtual per a fer el seguiment del treball que han de presentar.