Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre les diferents perspectives sociològiques de l’educació i les seves contribucions a la política educativa i al context de l’escola. També poder copsar la centralitat de la Sociologia com a eina per a entendre millor els sistemes educatius actuals i les seves problemàtiques. L’assignatura pretén proveir als i a les futures mestres d’eines d’anàlisi des de la perspectiva sociològica que situïn l’educació en el marc de les societats multiculturals, democràtiques i desiguals, intentant promoure el compromís dels i les futures mestres amb l’ètica, l’educació i la justícia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO ABRIL MORALES  / MARC BARBETA VIÑAS  / CLARA CAMPS CALVET  / JORDI FEU GELIS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Identificar i argumentar els valors educatius essencials de les tecnologies de la comunicació.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar l'impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals, els mass media iles tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

          1.1. L’estudi de la societat i paradigmes sociològics

          1.2. Societat, cultura i socialització

          1.3. Estructura social, globalització i societat postindustrial

          1.4. Educació i Classes Socials

          1.5. Gènere i Educació

          1.6. Ètnia i Educació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 55 60
Assistència a actes externs 2 0 2
Lectura / comentari de textos 5 20 25
Sessió participativa 15 0 15
Sessió pràctica 19 19 38
Visionat/audició de documents 5 5 10
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Alfonso, Carmen (2003 ). La Participación de los padres y madres en la escuela . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonal, Xavier (2007 ). Globalización y educación : textos fundamentales . Madrid: Miño y Dávila. Catàleg
 • Brullet, Cristina (2008 ). Malestares : infancia, adolescencia y familias . Barcelona: Editorial Graó. Catàleg
 • Burbules, Nicholas C. Alberto Torres, Carlos Morrow, Raymond Allen (2005 ). Globalización y educación : manual crítico . Madrid: Popular. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni (1999). La Mirada del sociòleg, : què és, què fa, què diu la sociologia. . Barcelona: EDIUOC . Catàleg
 • Fernández Palomares, F. (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Gardner, Howard (1993 ). La Mente no escolarizada : cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Golombok, Susan (cop. 2006 ). Models de família : què és el que compta de debò? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gómez Granell, Carmen (2004 ). Infancia y familias : realidades y tendencias . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Montessori, Maria (1984 ). La Descoberta de l'infant . Vic: Eumo. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rodrigo, María José Palacios, Jesús (cop. 1998 ). Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Ruiz Tarragó, Ferran (2007). La nueva educación. LID. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2001). Globalització :. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2001). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Sanz Roig, Diana (2014). Bourdieu después de Bourdieu. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Giroux, Henry A (1990). Los Profesores como intelectuales :. Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Apple, Michael W (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988). Aprendiendo a trabajar :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile (1991). Educació i sociologia. Barcelona: Eumo. Catàleg
 • Connell, R. W (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press. Catàleg
 • Butler, Judith (2007). Género en disputa :. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Woods, Peter (1995). Género, cultura y etnia en la escuela :. Barcelona [etc.]: Paidós [etc]. Catàleg
 • Trinidad Requena, Antonio (2012). Sociedad, familia, educación :. Barcelona: Tecnos. Catàleg
 • Martínez Sánchez, Jesús (1999). Sociología de la educación :. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'avaluació de SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística (oral i escrita).
100

Qualificació

25% de la nota correspon als treballs o activitats individuals

25% de la nota correspon al treball en grup


45% de la nota correspon a la prova escrita final del contingut teòric

5% de la nota correspon a un qüestionari d'autoavaluació

Per superar l'assignatura cal:
• Assistència mínima al 80% de les classes de grup gran i grup mitjà
• S’ha d’obtenir com a mínim un 5 en la prova escrita final per fer mitjana amb la resta de notes
• Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir un mínim de 5 de mitjana
• La nota dels treballs individuals i de grup no són recuperables, per poder ser avaluables s’han d’entregar en la data indicada pel professor.