Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI FEU GELIS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup JT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CASADEMONT FALGUERA  / JORDI FEU GELIS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. TEMARI POLÍTICA SOCIAL (Grau en Treball Social. Professor Xavier Casademont)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Dues concepcions de l'estat: (neo)liberal i socialdemòcrata

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. Les polítiques socials

                    1.2.3. La política fiscal: una eina per a la redistribució de la riquesa i el finançament de les polítiques socials

                    1.2.4. Redistribució o predistribució?

          1.3. Estat del benestar i règims de benestar

                    1.3.1. L'estat del benestar: orígens i evolució

                    1.3.2. Crítiques a l'Estat del Benestar: neoliberals, conservadors, socialdemocràtes, feminismes, antiracisme

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i mediterrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

          1.4. L'estat del benestar a Catalunya i a Espanya

                    1.4.1. El subdesenvolupament social espanyol: causes i conseqüències

                    1.4.2. Indicadors sociodemogràfics i pressupostaris dels estats del benestar europeus

                    1.4.3. Els quatre pilars de l'estat del benestar: pensions, salut, educació i serveis socials

2. TEMARI POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (Grau en Pedagogia. Professor Jordi Feu)

          2.1. UNITAT FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA I A L'EDUCACIÓ

                    2.1.1. Tema 1 La complexitat del fet polític.

                    2.1.2. Tema 2.- La complexitat del fet educatiu.

                    2.1.3. Tema 3.- Interrelacions entre la política i l'educació.

          2.2. UNITAT FORMATIVA 2: EL MARC FONAMENTAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

                    2.2.1. Tema 4.- El marc fonamental de la política de l'educació a Espanya: La Constitució de 1978.

                    2.2.2. Tema 5.- El marc fonamental de la política de l'educació a Catalunya: L'Estat d'Autonomia de 2006.

                    2.2.3. Tema 6.- La política educativa en l'àmbit municipal: marc normatiu i funcionament ordinari.

                    2.2.4. Tema 7.- La política cultural de la Generalitat de Catalunya

                    2.2.5. Tema 8.- La política de joventut de la Generalitat de Catalunya

          2.3. UNITAT FORMATIVA 3: LA POLÍTICA EDUCATIVA DES DE LA CONCRECIÓ

                    2.3.1. Tema 9.- Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives.

                    2.3.2. Tema 10.- La Ciutat Educadora i poble educador

                    2.3.3. Tema 11.- Educació 360: relligant l'escola i el territori

                    2.3.4. Tema 12.- De la democràcia a les democràcies: realitat, ficció i utopies. Com podem fer un sistema educatiu més democràtic?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 12 17
Classes expositives 53 0 53
Elaboració de treballs 2 2 4
Lectura / comentari de textos 12 30 42
Prova d'avaluació 2 32 34
Total 74 76 150

Bibliografia

 • Pensar la ciutat des de l'educació : document del seminari : Projecte educatiu de ciutat, Curs 97 (cop. 1999 ). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Les Ciutats que s'eduquen (1999 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona Àrea d'Educació. Catàleg
 • Bonal, Xavier Essomba, Miquel Àngel Ferrer, Ferran (2004 ). Política educativa i igualtat d'oportunitats : prioritatsi propostes . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Botella Corral, Joan (2003 ). La Democracia y sus retos en el siglo XXI : elementos para la formación democrática de los jóvenes . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • BONAL, X.; RAMBLA, X.; AJENJO, M. (2004). Les desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill. Catàleg
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998). Manual de ciència política . Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Adelantado, José (DL 2000 ). Cambios en el estado del bienestar : políticas sociales ydesigualdades en España . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Alemán Bracho, Carmen (1998 ). Política social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Brugué, Joaquim (2012 ). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb Accent. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (2010 ). Los Tres grandes retos del Estado del bienestar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Sotelo, Ignacio (2010 ). El Estado social : antecedentes, origen, desarrollo y declive . Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero :Trotta. Catàleg
 • Moreno, Luis (2012). La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un individualismo posesivo?. Barcelona : Ediciones Península. Catàleg
 • Losada, Anton (2013). Piratas de lo público. El neoliberalismo corsario al abordaje del Estado del Bie. Barcelona : Ediciones Deusto . Catàleg
 • Del Pino, Eloisa i Rubio Lara, Mº Josefa (editoras) (2013). Los estados del bienestar en la encrucijada. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2008 ). Política social : una introducción (3ª ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Subirats, Joan (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona : Icaria. Catàleg
 • Pierson, C., Castles, Francis G. and Naumann, Ingela K.(ed.) (2014). The Welfare State Reader (3th). Cambridge : Polity. Catàleg
 • Castels, F.G (ed.) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Daly, M. (2011). Welfare . Cambridge : Polity. Catàleg
 • Innerarity, Daniel (2015). La política en tiempos de indignación . Barcelona: Galaxia Gutemberg. Catàleg
 • Ball, Stephen (2014). Globalización, mercantilización y privatización: tendencias internacionales en E. Archivos Analíticos de Políticas Educativas,, . Recuperat , a http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275031898058

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
BRUGUÉ, Q. (2012): és la política idiotes! Papers amb accent: Girona
Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
15
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
CARBONELL, J (2018): L'educació és política, Ed. Octaedro, Barcelona
Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
15
Prova escrita a l'aula

Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites

(*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas
En aquesta prova entrarà tot el que s’hagi fet al llarg del curs i independentment de qui ho hagi explicat (sessions teòriques professor, conferenciants, debats de llibres i articles, activitat de dimecres, notícies, etc.....). La prova constarà d’un nombre determinat de preguntes a respondre en un espai limitat, i se centrarà en el coneixement dels conceptes bàsics, en la capacitat relacional, capacitat creativa i capacitat crítica argumentada de l’alumne.

Prescriptiu aprovar
30
Activitat de dimecres: Visionat del documental LEO A LA VIDA i explicació dels objectius del Fons documental del Nucli Paulo Freire de la UdG i Vidita de l'espai can Trona (Vall d'en Bas) Assistència tot el dia 15
Treball col·lectiu: investigació acotada en el temps i en l'espai que porta per títol "Política educativa, cultural i de joventut en l'àmbit municipal. Eleccions municipals 2019" Prescriptiu aprovar (no recuperable) 20
Presentació notícia Lliurament, valoració de la documentació aportada

Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable)
5

Qualificació

TREBALL SOCIAL

Per aprovar el curs serà indispensable realitzar les següents tasques:

a) Lectures obligatòries del currículum lector: 30%
b) Examen parcial: 25%
c) Prova final: 40%
d) Activitats complementàries: 5%

* Per aprovar el curs s'han d'haver entregat totes les activitats en els terminis fixats.

PEDAGOGIA

Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual BRUGUÉ, Q. (2012): és la política idiotes! Papers amb accent: Girona Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable) 15%
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual CARBONELL, J (2018): L'educació és política, Ed. Octaedro, Barcelona Assistència al debat, lliurament documentació, valoració del document presentat Opcional. Ítem no substituïble (No recuperable) 15%
Prova escrita a l'aula Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites (*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas En aquesta prova entrarà tot el que s’hagi fet al llarg del curs i independentment de qui ho hagi explicat (sessions teòriques professor, conferenciants, debats de llibres i articles, activitat de dimecres, notícies, etc.....). La prova constarà d’un nombre determinat de preguntes a respondre en un espai limitat, i se centrarà en el coneixement dels conceptes bàsics, en la capacitat relacional, capacitat creativa i capacitat crítica argumentada de l’alumne. Prescriptiu aprovar 30%
Activitat de dimecres: Visionat del documental LEO A LA VIDA i explicació dels objectius del Fons documental del Nucli Paulo Freire de la UdG i Vidita de l'espai can Trona (Vall d'en Bas) Assistència tot el dia 15%
Treball col·lectiu: investigació acotada en el temps i en l'espai que porta per títol "Política educativa, cultural i de joventut en l'àmbit municipal. Eleccions municipals 2019" Prescriptiu aprovar (no recuperable) 20%
Presentació notícia 5%

* Per aprovar el curs s'han d'aprovar per separat cadascun dels ítems a avaluar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de cap treball individual i/o la no presentació a la prova final

Observacions

El dia 21 de maig es farà la revisió de curs. L’assistència és obligatòria.

Us prego que feu un ús discret del correu electrònic i només per allò que sigui indicat o estrictament necessari (és a dir, que no és consultable a classe o a tutories). Els correus electrònics relacionats amb aclariments d’aspectes tractats a classe (ja bé facin referència a aspectes temàtics o organitzatius) no seran contestats, i menys a vigília de la prova final.

La no assistència a qualsevol activitat per motius de força major serà acreditada mitjançant un document oficial signat per la persona responsable i segellat per la institució corresponent.

Els treballs escrits han de complir el grau d’exigència i rigor establertes per l’acadèmia. Són aspectes fonamentals: 1) presentació formal (sempre amb una caràtula que permeti identificar el títol del treball, assignatura a la qual pertany, persona o persones que han elaborat el treball i data de lliurament); 2) coherència entre les parts del treball; 3) opinió contrastada, fonamentada i argumentada; 4) ortografia; i 5) sintaxis, entre altres. Els treballs fins a 5 pàgines si tenen 10 faltes o més seran suspesos i no es valoraran la resta d’aspectes. Els treballs de 6 pàgines o més, el topall de faltes permeses són 20. Qualsevol treball que es detecti un mínim de plagi o còpia serà suspès.

Tots els treballs es lliuraran a mà, a menys que s’indiqui el contrari. El lliurament d’un treball amb retard s’aplicarà la penalització de mig punt per dia.