Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura intenta complir un dels objectius primaris de la menció en arts visuals i plàstiques per a mestres d'infantil i primària: comprometre's personalment amb l'art per tal de millorar l'educació (l'educació en termes amplis i generals, no només artística). En concret, pretenem fer-nos conscients que l'educació artística pot contribuir a la millora de la societat actual a través d'una de les seves característiques més mitificades i alhora infrautilitzades: la creativitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Creació/recepció. Estratègies, actituds, processos. Intel·ligències i creativitat. Superació de límits. Resolució de problemes.

2. Intel·ligències múltiples i arts intermedia. Pluridisciplinarietat, divergència, flexibilitat.

3. Creativitat crítica. Teories de la creativitat i crítica construccionista. Expressió i recepció estètica creativa i crítica. Crítica amb perspectiva ecològica i de gènere. Creativitat i ètica: perspectives ecològiques, feministes i democràtiques.

4. Educar per una creativitat ètica. Educació emprenedora i perspectives ecològiques, feministes i democràtiques. Arts visuals en l'educació i en la societat: competències comunicatives artístiques i funcions socials de les arts.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,50 26,00 4,50 35,00
Elaboració individual de treballs 1,50 7,00 1,50 10,00
Sessió pràctica 4,50 19,00 4,50 28,00
Total 10,50 54,00 10,50 75

Bibliografia

 • Manuel H. Belver, Ana Mª. Ullán (2007). La Creatividad a través del juego . Amarú Ediciones. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Creatividad : el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós. Catàleg
 • Arthur D. Efland (2002). Una historia de la educación del arte : tendencias intelectuales y sociales en l. Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W. (2004). El Arte y la creación de la mente : el papel de las artes visuales en la transf. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1998). Inteligencias múltiples : la teoría en la práctica. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1995). Mentes creativas : una anatomía de la creatividad vista a través de las vidas de. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1993). Arte, mente y cerebro : una aproximación cognitiva a la creatividad . Paidós. Catàleg
 • Marina, José Antonio (1993 ). Teoría de la inteligencia creadora . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Masgrau Juanola, Mariona (2009 ). ¡Buena idea! : recursos para estimular la creatividad . Barcelona: Integral :ESADE ALUMNI. Catàleg
 • Mayesky, Mary (1978 ). Actividades creativas para niños pequeños . México: Diana. Catàleg
 • Roukes, Nicholas (1984). Art synectics :. Worcester: Davis Publications. Catàleg
 • Alemany, Luisa (2013). Aprendre d'emprendre :. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Parini, Pino (2002). Los Recorridos de la mirada :. Barcelona: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Carpeta personal. L'estudiant ha de realitzar un portafoli amb les experiències i processos viscuts a classe i amb reflexions conceptuals i didàctiques sobre cada una d'elles. Aquestes reflexions han de tenir relació amb lectures i altres documents, incloent-hi els que es recomanen i s'indiquen. Comprensió de la relació entre el què l'estudiant fa i el significat artístic, filosòfic, ètic, educatiu i cognitiu que té, respecte de la creativitat i els aspectes relacionats amb la creativitat i les IM en l'assignatura. Concepte i estètica dels treballs visuals. Qualitat de la reflexió, la relació i la crítica respecte de la pràctica i la teoria. Comprensió i síntesi de les lectures. Respectar el guió de treball. 60
Propostes didàctiques per a l'etapa corresponent relacionades amb cadascuna de les sessions o temes treballats. Les 6 propostes didàctiques s'han de situar en els títols temàtics de l'assignatura i podran estar suggerides per la professora. Han de ser adequades a l'edat per la que es proposen , han de ser intel·ligents i, sobretot, han de servir per a aprendre i desenvolupar-se en art, creativitat i sentit crític, i tant emocionalment i socialment com cognitiva. D'altra banda, s'hi ha de veure la relació amb el què s'ha fet i s'ha reflexionat a classe i en el portafoli. 30 No
Actituds de l'estudiant: participació positiva, crítica constructiva, interès per la creativitat, confiança en una mateixa i en la professora, responsabilitat ecològica i social, implicació en el propi aprenentatge. Es tracta de valorar la dimensió ètica, relacional i actitudinal. Es valorarà la implicació en fer les coses fàcils, la creativitat i l'interès per a desenvolupar-la, la confiança, l'obertura i la flexibilitat, i la responsabilitat. Això es farà des de les observacions de la professora a través del seguiment virtual i presencial, per tant és important l'assistència a les sessions presencials i el seguiment de les propostes virtuals. 10 No

Qualificació

La carpeta o portafoli, i també la proposta didàctica, han de reflectir el propi desenvolupament i identitat artística de l'estudiant.

La bona presentació i selecció de materials, el disseny visual, la capacitat de comunicació visual i literària.

La capacitat de crítica lliure i creativa però ben fonamentada, argumentada i justificada.

És imprescindible per a ser avaluats positivament que els treballs es presentin en la data prevista i també que tinguin la mida (nombre de pàgines, d'imatges, o de paraules, etc.) que s'haurà especificat en les guies.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi presentat cap dels treballs que es proposen, o cap part d'aquests, si escau.

Avaluació única:
Consistirà en dues proves.
- Portafoli personal reflexiu, escrit i visual, relacionant les lectures proposades amb els temes de l'índex i amb les experiències i pràctiques desenvolupades. Val el 60% de la nota.
- Prova d'avaluació didàctica presencial relacionada amb els continguts de l'assignatura. Val el 40%.

S'han d'aprovar les dues per separat per fer la mitjana ponderada.
Ambdues són recuperables en el termini que indiqui la coordinació.

Per a acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant haurà de presentar una sol·licitud a la secretaria d'estudis, entre els dies 14 i 16 d'octubre de 2020.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Atès el format d'aquesta assignatura, en aquest curs marcat per la pandèmia, les tutories (individuals o col·lectives) s'establiran quan el professorat ho consideri necessari, o bé a petició de l'estudiant per correu-e, explicitant en l'assumpte i en el cos de què es tracta. Podrà realitzar-se seguiment virtual de treballs en grup, obligatòriament o a petició.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es potenciarà la comunicació i la interacció amb l'estudiant sobretot per la via de la classe presencial. També es recomanarà aprofitar les possibilitats del moodle i del correu-e. En aquesta assignatura, el moodle serà un element fonamental, tant per a seguir les propostes com per a situar-se en cada tema i treballs dirigits que es demanin, així com per a facilitar la informació, lectures, links imprescindibles.
Cada estudiant podrà dirigir-se a la professora per correu. No es poden exigir respostes immediates, encara que es procurarà respondre abans de 6 dies, com a màxim. Si és necessari, s'habilitaran les vies de comunicació que es considerin oportunes.

Observacions

Aquesta assignatura és de la menció d'arts visuals. Només la poden matricular els estudiants que han superat (incloent-hi convalidat i reconegut) almenys 3 de les assignatures de la menció d'Arts Visuals.