Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura intenta complir un dels objectius primaris de la menció en arts visuals i plàstiques per a mestres d'infantil i primària: comprometre's personalment amb l'art per tal de millorar l'educació (l'educació en termes amplis i generals, no només artística). En concret, pretenem fer-nos conscients que l'educació artística pot contribuir a la millora de la societat actual a través d'una de les seves característiques més mitificades i alhora infrautilitzades: la creativitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Creació/recepció. Estratègies, actituds, processos. Intel·ligències i creativitat. Superació de límits. Resolució de problemes.

2. Intel·ligències múltiples i arts intermedia. Pluridisciplinarietat, divergència, flexibilitat.

3. Creativitat crítica. Teories de la creativitat i crítica construccionista. Expressió i recepció estètica creativa i crítica. Crítica amb perspectiva ecològica i de gènere. Creativitat i ètica: perspectives ecològiques, feministes i democràtiques.

4. Educar per una creativitat ètica. Educació emprenedora i perspectives ecològiques, feministes i democràtiques. Arts visuals en l'educació i en la societat: competències comunicatives artístiques i funcions socials de les arts.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 35 38
Classes participatives 4 19 23
Classes pràctiques 14 0 14
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Manuel H. Belver, Ana Mª. Ullán (2007). La Creatividad a través del juego . Amarú Ediciones. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Creatividad : el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós. Catàleg
 • Arthur D. Efland (2002). Una historia de la educación del arte : tendencias intelectuales y sociales en l. Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W. (2004). El Arte y la creación de la mente : el papel de las artes visuales en la transf. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1998). Inteligencias múltiples : la teoría en la práctica. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1995). Mentes creativas : una anatomía de la creatividad vista a través de las vidas de. Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1993). Arte, mente y cerebro : una aproximación cognitiva a la creatividad . Paidós. Catàleg
 • Marina, José Antonio (1993 ). Teoría de la inteligencia creadora . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Masgrau Juanola, Mariona (2009 ). ¡Buena idea! : recursos para estimular la creatividad . Barcelona: Integral :ESADE ALUMNI. Catàleg
 • Mayesky, Mary (1978 ). Actividades creativas para niños pequeños . México: Diana. Catàleg
 • Roukes, Nicholas (1984). Art synectics :. Worcester: Davis Publications. Catàleg
 • Alemany, Luisa (2013). Aprendre d'emprendre :. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Parini, Pino (2002). Los Recorridos de la mirada :. Barcelona: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Carpeta personal. L'estudiant ha de realitzar un portafoli amb les experiències i processos viscuts a classe i amb reflexions conceptuals i didàctiques sobre cada una d'elles. Aquestes reflexions han de tenir relació amb lectures i altres documents, incloent-hi els que es recomanen i s'indiquen. Comprensió de la relació entre el què l'estudiant fa i el significat didàctic que té, respecte de la creativitat i els aspectes relacionats en l'assignatura. Concepte i estètica dels treballs visuals. Qualitat de la reflexió, la relació i la crítica respecte de la pràctica i la teoria. Respectar el guió de treball. 100

Qualificació

La carpeta o portafoli, i també la proposta didàctica, han de reflectir el propi desenvolupament i identitat artística de l'estudiant.

La bona presentació i selecció de materials, el disseny visual, la capacitat de comunicació visual i literària.

La capacitat de crítica lliure i creativa però ben fonamentada, argumentada i justificada.

És imprescindible per a ser avaluats positivament que els treballs es presentin en la data prevista i també que tinguin la mida (nombre de pàgines, d'imatges, o de paraules, etc.) que s'haurà especificat en les guies.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat l'estudiant que no hagi presentat cap dels treballs que es proposen.

Observacions

Aquesta assignatura és de la menció d'arts visuals. Només la poden matricular els estudiants que han superat (incloent-hi convalidat i reconegut) almenys 3 de les assignatures de la menció d'Arts Visuals.