Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura optativa tracta de la literacitat crítica en l'àmbit de la literatura. La literacitat es refereix a les pràctiques de lectura i escriptura, i la perspectiva crítica que s'adopta ajuda a detectar, analitzar, interpretar i valorar les idees i ideologies que es poden trobar en textos i discursos literaris. Es faran pràctiques de literacitat crítica. També s'analitzaran els currículums des d'aquesta perspectiva. I es faran propostes per fomentar la literacitat crítica a les aules. Així mateix es coneixerà a fons què és necessari per a valorar adequadament un bon llibre per a infants i joves tot repassant, remenant i llegint àlbums il·lustrats i narrativa infantil i juvenil. La conversa, el diàleg i el debat seran les formes més habituals d'introducció a la temàtica del curs.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN PORTELL RIFA
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts científics, matemàtics i tecnològics i l’aplicació al currículum d’Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Identificar eines i actuacions que afavoreixin l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Concepte de literacitat i de literacitat crítica. Teories de la literacitat.

2. Processos implicats en la literacitat crítica aplicada als textos literaris.

3. Literatura, literacitat crítica i currículum.

4. La literatura i la literacitat crítica en les pràctiques d'aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 21 54 75
Cerca i anàlisi d'informació 0 5 5
Debat 2 0 2
Exposició dels estudiants 8 0 8
Sessió participativa 20 0 20
Total 51 59 110

Bibliografia

 • Atwood, Beth S (1983 ). Cómo desarrollar la lectura crítica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Barrio, A. (et alt.) (1987). La rondalla a l'escola . Barcelona : CEAC. Catàleg
 • Bettelheim, Bruno (2001 ). Aprender a leer . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bordons, Glòria Díaz-Plaja, Anna Bastida Navarro, Anna (2006 ). Enseñar literatura en secundaria : la formación de lectores críticos motivados y cultos . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bryant, Sara C. (1996). Com explicar contes . Barcelona : Biblària . Catàleg
 • Cassany, Daniel (2006 ). Rere les línies : sobre la lectura contemporània . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Centelles, Jaume (2006). La biblioteca el cor de l'escola . Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat . Catàleg
 • Colomer, Teresa (1998 ). La Formació del lector literari . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Duran, Teresa (1998 ). Primeres literatures : llegir abans de saber llegir (2a ed.). Barcelona: Pirene. Catàleg
 • Fernández, Josep-Anton, 1963- (2010 ). Teoria de la literatura : documents de lectura . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Jean, Georges (1988). El poder de los cuentos . Barcelona : Pirene . Catàleg
 • Jover, Guadalupe (2007 ). Un Món per llegir : educació, adolescents i literatura . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Pelegrín, Ana (1982). La aventura de oir . Madrid : Cincel . Catàleg
 • Portell, Joan (2019). Lectura i adolescents. El binomi fantàstic . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat .
 • Portell, Joan (2017). Llegim? Con fer lectors entusiastes . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat .
 • Portell, Joan (2010). M'agrada llegir (2010). Barcelona: Ara llibres . Catàleg
 • Richards, I. A (1967 ). Lectura y crítica : practical criticism . Barcelona: Seix Barral. Catàleg
 • Ros, Roser (ed.) (1986). Trenta-tres contes (Temes d'infància ). Barcelona : Associació de Mestres Rosa sensat . Catàleg
 • Yubero Jiménez, Santiago (2004 ). Valores y lectura : estudios multidisciplinares . Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats avaluació Mostra domini de llengua
Mostra capacitat de reflexió
Mostra domini del continguts
100

Qualificació

Cal presentar totes les activitats en els terminis establerts. La no presentació d'una o més activitats suposa un No Presentat.
S'aprova a partir d'un 5 de nota global.
Segons criteris elaborats pels professors de l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar un bon domini de llengua. Es penalitzaran tots els errors lingüístics amb un mínim de 0,1 punts, sense límit.
L'avaluació final es basarà en l'elaboració a classe d'una crítica literària en la que s'haurà de demostrar l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el curs. Aquesta tasca és imprescindible si es vol superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta alguna de les activitats d'avaluació, la nota serà un No Presentat a no ser que es complementi amb treballs acordats amb el professor.

Observacions

L'assignatura demanarà que l'alumne estigui disposat a llegir, a passar-s'ho bé fent-ho i a gaudir i compartir de les lectures.
Així mateix l'alumne ha de demostrar voluntat crítica davant dels materials que s'analitzaran a classe i capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits en cada un dels treballs elaborats.