Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura optativa de la menció en educació musical vols sentar les bases en dos dels eixos en que es fonamenta la didàctica de la música: per una banda la veu i la canço com a eixos vertebradors de l'eina i els recursos per a l'educació musical i per l'altra, el llenguatge musical com a element imprescindible per un bon desenvolupament de les capacitats musicals del mestre.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Educació vocal i auditiva. Fonaments del llenguatge musical.

2. Veu i cançó. Classificació i anàlisi musical.

3. La cançó a l'escola. Repertori i didàctica.

4. Fem coral. Iniciació al repertori polifònic.

5. Taller de cançons: arranjament, acompanyament i creació.

6. Projecte final d'assignatura: cançoner.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 50,00 10,50 60,50
Prova d'avaluació 0 4,00 0 4,00
Sessió participativa 10,50 0 0 10,50
Total 10,50 54,00 10,50 75

Bibliografia

 • Samper, Baltasar (1994). Estudis sobre la cançó popular . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Joan de la Creu Godoy i Tomàs (2005). Les Respostes a la música : audicions i recursos didàctics sobre la canço . Barcelona: Dinsic. Catàleg
 • Porta, Carles (2004 ). Cançons de camp i poemes de ciutat . [Barcelona]: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Cortázar, M. Isabel (2007 ). La Veu en la docència : conèixer la nostra eina de treball i tenir-ne cura . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lips, Helmut (1977 ). Iniciació a la tècnica vocal : la veu cantada de l'infanti principis d'un treball vocal per als adultes . Lleida: Orfeo Lleidatà [etc.]. Catàleg
 • Tulon, Carme (cop. 2005 ). Cantar y hablar : conocimientos generales de la voz, técnica vocal, ejercicios, consejos básicos . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Martínez Lluna, Carmen (1985 ). Tratado de técnica vocal (3ª ed. rev.). Valencia: Piles. Catàleg
 • Guallar, Josep (1999 ). Introducció a l'harmonia (2a ed.). El Vendrell: MF. Catàleg
 • Vocabulari (Didàctica de l'educació musical) : català, castellà (2007 ). Castelló de la Plana: Xarxa Vives d'Universitats. Catàleg
 • Casellas, Marcel (2001 ). Cançoner de butxaca. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Catàleg
 • Alsina, Pep (2008 ). La Música en la escuela infantil (0-6) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bibiloni i Llabrés, Baltasar (1998 ). Cançons per instrumental Orff. Berga: Amalgama. Catàleg
 • Cortázar, M. Isabel (2007 ). La Veu en la docència : conèixer la nostra eina de treball i tenir-ne cura . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball vocal: tècnica, afinació i repertori Bases per a una correcta fonació en la veu parlada i cantada 10 No
Treballs pràctics Un mínim de dos treballs encarregats prèviament pel professor per tal de promoure desenvolupament de capacitats vocals i domini de llenguatge musical en general. 40
Prova final. Examen escrit amb exercicis relacionats amb els continguts del curs. 50

Qualificació

Els dos treballs pràctics sumen el 40 % de la nota, que s'avaluaran seguint els criteris indicats.

La prova final individual té un pes del 50 % de la nota.

L'avaluació contínua, assitència i participació a les pràctiques d'aula sumen un 10% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliure en la data prevista algun dels dos treballs pràctics, o bé no s'assisteix al 80 de les classes, suposarà un No presentat a l'avaluació.

Avaluació única:
L'estudiant que ho sol·liciti podrà optar a una avaluació única acordada amb el professor/a que inclourà una part teòrica (anàlisi de repertori vocal) i pràctica (cant).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Disponibilitat permanent de suport a l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge de forma presencial i telemàtica (email, Teams, Zoom, etc.)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es donarà prioritat a orientar aquells estudiants amb problemàtiques vocals prèvies o detectades en el desenvolupament de l'assignatura. Es contemplen vies de comunicació diverses, presencials i virtuals.