Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Construïm i reflexionem sobre quina és la nostra experiència amb l'art i a través de l'art, quin és el lloc de l'art en l'Educació i com en la nostra experiència docent podem treballar l'art com a forma de comunicació i relació amb el món.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement artístic.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Introducció a l'educació artística i al concepte d'estètica/estètiques/educació estètica

2. Art, artesania i pràctiques artístiques. L'educació artística a l'aula amb objectes de la vida quotidiana.

3. Estètiques, experiència estètica i educació estètica amb una perspectiva posmoderna, multicultural, feminista, ecològica.

4. Pràctiques artístiques contemporànies: art digital i les noves tecnologies, remixar mèdies, arts d'acció i la performance com a recurs educatiu

5. La poètica ecològica, la natura i el land art com a recurs educatiu

6. La ciutat (i/o l'entorn proper) com a espai d'experiència estètica/espai de creació artística. Connexions amb art, ciència i tecnologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 1,25 4,00 0 5,25
Sessió pràctica 5,00 47,25 6,25 58,50
Sortida de camp 1,25 8,75 1,25 11,25
Total 7,50 60,00 7,50 75

Bibliografia

 • Efland, Arthur D (2003 ). La Educación en el arte posmoderno . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995 ). Educar la visión artística . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Collelldemont Pujadas, Eulàlia (2002 ). Educació i experiència estètica . Vic: Eumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
L'educació artística amb objectes de la vida quotidiana En aquesta activitat es pretén fomentar la sensibilitat estètica i experimentar amb una nova forma d’art, i a més a més, registrar tot el procés de creació: des de la ideació (pluja d’idees), experimentar i provar diferents opcions, avaluar-les críticament i buscar la bellesa des del nostre punt de vista, fer i refer, buscar preguntes i respostes, fins a mostrar el resultat. Finalment, reflexionar sobre el procés de creació, la bellesa en la vida quotidiana, i la passió per aprendre fent activitats que ens agradin.

Per avaluar aquesta experiència d'aprenentatge es demana un document (llibreta d'artista) on expliqui tot aquest procés: planificació, esbossos, evidències del procés creatiu, resultats i reflexions sobre els aprenentatges.
15
Projecte #CanviaElConte: Aprenentatge col.laboratiu; Il.lustració contes infantils com a recurs didàctic, crític i amb perspectiva feminista; Art digital; Remixar mèdies; Instrucció, tutorials i aprenentatge per descobriment Part individual:

- Evidències del procés creatiu: idees, esbossos, reflexions

- Reflexions sobre els vostres processos d’aprenentatge (descoberta, instrucció, aprendre de les companyes, tutorials, projectes,...)

- Reflexions sobre com heu repensat críticament i amb una perspectiva feminista els contes tradicionals

- Reflexions sobre com heu experimentat amb art digital i remixat amb diferents tècniques, més tradicionals, tant bidimensionals (dibuix, pintura, collage) com tridimensionals (escultura, volum), amb diferents materials (papers, pinzells, cartrons, etc..)Part equip:

Es valora positivament que el projecte, l’storyboard, i el tutorial estiguin ben pensats, s’hi vegi treball i esforç, i contingui elements estètics i del llenguatge visual.
El conte ha de tenir coherència narrativa (inici+desenvolupament+final) i les intervencions dels personatges han d’estar ben sincronitzades.
El conte ha d’evidenciar una mirada crítica als contes tradicionals.


- Projecte penjat al estudi d’Scratch amb conte (o una part del conte)

- Personatges i escenaris (experimentar amb art digital, però remixar llapissos, cartrons, pinzells, etc..)

- Evidències treball col.laboratiu (vestits, explicacions, reflexions)

- Storyboard

- Tutorial
40
Cent maneres de dibuixar Aquesta activitat és un exercici per aprendre a observar, aprendre a expressar-se amb el llenguatge visual i plàstic, aprendre a gaudir del dibuix i de l’art, descobrir tècniques i materials, tenir una experiència d’aprenentatge significativa, tastar el plaer d’aprendre, i vivenciar una experiència poètica ecològica, de connexió amb la natura i/o el land art.

Per avaluar aquesta experiència d'aprenentatge es demana un document (llibreta d'artista) que contingui un mínim de 5 dibuixos amb diferents tècniques i elements del llenguatge visual, i reflexions pedagògiques.
15
Disseny, implementació i desenvolupament d'una activitat ensenyament-aprenentatge artística per la "fira de la ciència petits grans científics i científiques" de la ciutat de Girona - Disseny i programació de la experiència d'ensenyament-aprenentatge

- Implementació i desenvolupament de l'experiència

- Avaluació de l'experiència i reflexions després de la implementació

- Observacions i avaluacions de les experiències de les companyes
30

Qualificació

En aquesta assignatura no hi ha exàmens.

Per fer el seguiment i avaluació de l'assignatura es fa servir la llibreta d'artista/portafoli (examen obert), una eina que explico en la presentació de l'assignatura i que serveix per registrar evidències del procés de creació i aprenentatge que comporten les diferents activitats. Conté esbossos, idees, reflexions, etc. S'en fa un seguiment al llarg de totes les sessions (ja sigui presencial o telemàticament).


En aquesta assignatura es proposen 4 activitats d'aprenentatge que es realitzen de manera individual i en equip, i que tenen el següent pes:

- L'educació artística amb objectes de la vida quotidiana (activitat individual) 15% del total de l'assignatura

- Projecte #CanviaElConte (treball en equip, conté una part individual) 40% del total de l'assignatura

- Cent maneres de dibuixar (activitat individual) 15% del total de l'assignatura

- Art i ciència (treball en equip, conté una part individual) 30% del total de l'assignaturaCriteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat NP:

Quan l'estudiant no presenti cap de les 4 activitats d'ensenyament-aprenentatge

Avaluació única:
En la presentació de l'assignatura s'indicaran clarament els mecanismes i les dates per poder acollir-se a l'avaluació única. L'avaluació única substitueix l'avaluació continuada.

En què consisteix l'Avaluació Única?

Per l'avaluació única hi haurà una entrega final que consistirà en l'adaptació de les 4 activitats plantejades en l'assignatura per fer-se de manera individual.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global de 5.0

Tutoria

A les classes presencials es farà un seguiment individualitzat i/o d'equip del progrés de les estudiants. Per ajudar a l'estudiantat en totes les activitats d'aprenentatge, a mesura que vagin apareixent dubtes i qüestions, actualitzarem un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que vagin arribant.
Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, farem un seguiment personalitzat en la classe presencial i via email, procurant saber de tots i totes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà directament a les classes presencials i també utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de que per una emergència sanitària, la FEP i la UdG indiquessin que cal adaptar l'assignatura al mode no-presencial, s'adaptaran totes les activitats planificades per fer un desenvolupament i seguiment online.
Per exemple, una de les sessions consisteix en anar a dibuixar a l'exterior, i es va convertir en "Cent maneres de dibuixar des de la finestra de casa". Aquesta sessió conté una lectura, un visionat d'un vídeo d'un artista, un exercici de dibuix i escriure unes reflexions (tal com havia planificat).
Per ajudar a les estudiants en totes aquestes activitats, he creat un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que van arribant.
Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, estic fent un seguiment personalitzat via email, procurant saber de tots i totes.

Modificació de l'avaluació:
En aquesta assignatura no hi ha examens.
En el cas que no es poguessin realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge que requereixen d'intervencions amb la ciutat i les escoles (Fira de la ciencia de petits grans científics i científiques), s'adaptaria l'avaluació inicialment proposada, i ajustada a la dedicació dels estudiants a les diferents tasques.
Els estudiants disposaran d'un document que explicarà el detall de la nova manera d'avaluar l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i la tutoria es fa utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.