Los colegios profesionales del ámbito informático firman un convenio con la Universidad de Girona
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Escola Politècnica Superior

Els col·legis professionals de l’àmbit informàtic signen un conveni amb la Universitat de Girona

El passat desembre el COETIC (col·legi oficial d’enginyeria tècnica informàtica de Catalunya) i el COEINF (col·legi oficial d’enginyeria informàtica) van signar conjuntament un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona

El passat 12 de desembre  va ser la primera vegada que es va formalitzar un conveni conjunt entre una Universitat i els dos col.legis professionals de la informàtica a Catalunya, COETIC i COEINF. El conveni signat amb la Universitat de Girona, contempla la realització de diverses accions, programes i serveis en diversos àmbits (divulgació i promoció dels estudis i les professions, activitats d’extensió universitària, promoció de la mediació en l’àmbit informàtic, certificació de l’experiència professional, potenciar la formació continuada, etc. ) amb el propòsit de conscienciar de la importància de la formació reglada i de l’exercici professional com a col·legiat i col·legiada, coma garanties clau per a la millora de la qualitat en el sector informàtic en benefici de la societat.

La signatura presidida pel rector de la UdG, Dr. Quim Salvi, van participar el Sr. Miquel Conesa degà del COETIC, el Sr. Eduard Martin degà del COEINF, la Directora de l’EPS, Dra. M. Àngels Pèlach.

Antecedents

Des del 2012 L’Escola Politècnica Superior de la UdG va consolidar la relació amb tots els col·legis professionals dels àmbits que imparteix docència (Industrial, Informàtic, Edificació i  Agroalimentari) i amb la Cambra de Comerç de Girona amb la signatura de convenis de col·laboració individuals.  L’estreta relació que s’ha forjat entre els dos sectors facilita als Graduats de l’EPS-UdG a inserir en el món laboral, tenint informació directa del sector empresarial i les necessitats que el mercat requereix en quan a formació pels futurs Enginyers i Arquitectes.  

Notícies relacionades