RESARCIMIENTO DE LOS PRECIOS SATISFECHOS POR LA MATRÍCULA DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 CURSOS DE DOCTORADO
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Escola de Doctorat

RESCABALAMENT DELS PREUS SATISFETS PER LA MATRÍCULA DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 CURSOS DE DOCTORAT

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, DE 4 D’OCTUBRE DE 2019, MITJANÇANT LA QUAL ES CONVOQUEN AJUTS DESTINATS A ESTUDIANTS DE DOCTORAT PER AL RESCABALAMENT DELS PREUS SATISFETS PER LA MATRÍCULA DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 DELS CURSOS DE DOCTORAT QUE ES REQUEREIXEN PER A LA SUPERACIÓ DELS PROGRAMES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, DE 4 D’OCTUBRE DE 2019, MITJANÇANT LA QUAL ES CONVOQUEN AJUTS DESTINATS A ESTUDIANTS DE DOCTORAT PER AL RESCABALAMENT DELS PREUS SATISFETS PER LA MATRÍCULA DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 DELS CURSOS DE DOCTORAT QUE ES REQUEREIXEN PER A LA SUPERACIÓ DELS PROGRAMES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I ES PUBLIQUEN LES BASES CORRESPONENTS

Resolució

Sol·licitud

Resolució del rector d’1 de juliol per la qual s’aproven i es publiquen les bases de la convocatòria de 10 ajuts per a l’assistència d’investigadors en formació de la UdG a les Jornades Doctorials Transfrontereres

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts el personal investigador en formació que estigui matriculat el curs 2018/19 a un programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UdG en el moment de presentar la sol.licitud. 

No es podran beneficiar d’aquest ajut aquelles persones que ja han gaudit d’un ajut per assistir a unes Jornades Doctorials Transfrontereres anteriors.

El termini per presentar sol.licituds és fins el 19 de juliol de 2019. La sol·licitud  es presentarà a qualsevol oficina de registre de la UdG acompanyada del Currículum segons el model abreujat oficial que utilitza el Ministerio de Economia y Competitivitat que es pot extreure del programa GREC.

Tota la informació la trobareu al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG".