Ayuda Matrícula Créditos de Formación Complementaria Obligatoria en Programas de Doctorado
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Escola de Doctorat

Ajut Matrícula Crèdits de Formació Complementària Obligatòria en Programes de Doctorat

Adreçat per als estudiants de doctorat que tenen el requeriment de superar 2 ECTS de formació complementària (Són aquells que van iniciar un dels programes de doctorat propis o interuniversitaris coordinats per la UdG a partir del curs 2017-2018. S’han de superar al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral).

Adreçat per als estudiants de doctorat que tenen el requeriment de superar 2 ECTS de formació complementària (Són aquells que van iniciar un dels programes de doctorat propis o interuniversitaris coordinats per la UdG a partir del curs 2017-2018. S’han de superar al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral).

 

La UdG convoca en aquest curs 2019-2020 ajuts per a la matrícula dels cursos de formació complementària de doctorat. L’ajut es limita a l’import dels 2 ECTS obligatoris matriculats per primera vegada.

Poden beneficiar-se d’aquest ajut els estudiants que es matriculin de crèdits de formació complementària si estan en un programa /itinerari que els requereixi prèviament a la defensa de la tesi.

La presentació de sol·licituds es fa conjuntament a la de matrícula en l’aplicació informàtica d’automatrícula.

Per sol·licitar l’ajut cal triar el tipus de matrícula Sol·licitud Ajut Crèdits Formació Complementària. Només els estudiants que tenen el requeriment dels cursos de formació i no han matriculat els crèdits corresponents podran fer-ho.

Els estudiants membres de FN de 3 fills o de 4 o 5 poden sol·licitar l’ajut marcant el tipus de matrícula combinat. Així mateix, els becaris FPU o FI també podran sol·licitar l’ajut amb el tipus de matricula combinat corresponent.

La liquidació de matrícula no contemplarà els preus corresponents als crèdits de cap mena. La resolució corresponent determinarà si tots els crèdits matriculats són susceptibles d’aplicació de l’ajut i provocarà l’actualització de les matrícules afectades. 

Així doncs, com que l’ajut només cobreix els dos primers crèdits matriculats, si un estudiant ja hagués matriculat un crèdit d’aquesta mena el curs passat, se li atorgarà l’ajut per al crèdit restant i s’actualitzarà  la matrícula amb l’import corresponent al crèdit no bonificat.

Resolució del rector d’1 de juliol per la qual s’aproven i es publiquen les bases de la convocatòria de 10 ajuts per a l’assistència d’investigadors en formació de la UdG a les Jornades Doctorials Transfrontereres

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts el personal investigador en formació que estigui matriculat el curs 2018/19 a un programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UdG en el moment de presentar la sol.licitud. 

No es podran beneficiar d’aquest ajut aquelles persones que ja han gaudit d’un ajut per assistir a unes Jornades Doctorials Transfrontereres anteriors.

El termini per presentar sol.licituds és fins el 19 de juliol de 2019. La sol·licitud  es presentarà a qualsevol oficina de registre de la UdG acompanyada del Currículum segons el model abreujat oficial que utilitza el Ministerio de Economia y Competitivitat que es pot extreure del programa GREC.

Tota la informació la trobareu al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG".