Escola de Doctorat

Jornades Doctorials Transfrontereres 2019

Les jornades de doctorat transfronterers són una sèrie d'esdeveniments promoguts conjuntament per universitats i institucions d'educació superior de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Les edicions anteriors han estat organitzades per la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears i el Collège Doctoral Laguedoc-Roussillon.

 

L’objectiu dels cursos de doctorat transfronterers és augmentar l’ocupabilitat dels joves estudiants de doctorat, tant en el sector públic com en el privat, incloent la pròpia activat emprenedora. Les persones que hi assisteixin milloraran les habilitats professionals i socials i aprendran a conduir les seves carreres en empreses, centres de recerca o establint les seves pròpies start-ups. Els assistents s'enfrontaran a un repte, que serà abordat per un grup de treball multidisciplinari i internacional.

L'esdeveniment d'aquest any serà organitzat per la Universitat de Girona en el marc de la Universitat Europea UNIVERS. El Languedoc-Roussillon Doctoral College de la LR Communauté d’Universités et Etablissements co-organitza l’esdeveniment. A més dels estudiants de doctorat de l'Euroregió, els alumnes de Ca’Foscari, Klagenfurt, Primorska i Andorra seran benvinguts. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Hotel Torre Mirona de Navata del 21 al 25 d'octubre.

Notícies relacionades

Resolución del rector de 1 de julio por la cual se aprueban y se publican las bases de la convocatoria de 10 ayudas para la asistencia de investigadores en formación de la UdG a las Jornadas Doctorials Transfrontereras

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el personal investigador en formación que esté matriculado el curso 2018/19 a un programa de doctorado de la Escuela de Doctorado de la UdG en el momento de presentar la solicitud. 

No se podrán beneficiar de esta ayuda aquellas personas que ya han disfrutado de una ayuda para asistir a unas Jornadas a Doctoriales Transfrontereras anteriores.

El plazo para presentar solicitudes es hasta el 19 de julio de 2019. La solicitud se presentará en cualquier oficina de registro de la UdG acompañada del Currículum según el modelo abreviado oficial que utiliza el Ministerio de Economía y Competitividad que se puede extraer del programa GREC.

Toda la información la encontraréis en el Tablón de Anuncios de la Seu, donde podréis acceder desde "La Meva UdG".