Escuela de Doctorado

III Jornades d'Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona

L’Escola de Doctorat i l’associació UdG.doc han organitzat les III Jornades d’Investigadors Predoctorals, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca

Aquesta setmana, del 4 al 7 de juny, es celebraran les III Jornades d' Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona, organitzades per l'Escola de Doctorat i l'Associació UdG.doc, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca. Es duran a terme a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, al Campus Montilivi.

La celebració d'aquestes Jornades té la voluntat d'oferir un espai de formació, intercanvi de coneixement, difusió de la recerca i debat entre totes les investigadores i els investigadors en formació de la nostra universitat. 

S'han programat sessions informatives, workshops sobre inserció laboral i sessions de comunicació oral sobre la recerca que estan desenvolupant els doctorands de la Universitat. 

D'altra banda, es té previst fer un recull dels resums de les presentacions en un llibre electrònic d'abstracts amb ISBN. Això permetrà que tots els estudiants que presentin una comunicació oral ho puguin fer constar com una publicació. Cal aclarir que únicament els estudiants que facin la seva presentació de manera presencial podran constar al llibre d'abstracts.

Aquesta edició també es convida els estudiants de màster de la Universitat de Girona perquè puguin presentar la recerca que duen a terme en el seu Treball Final de Màster. Aquest treball podrà ser presentat en les III Jornades d’Investigadors Predoctorals en el format de PÒSTER pel seu autor principal.

Les presentacions orals s’agruparan en sessions temàtiques, i cada presentació oral  hauria de fer-se amb un temps màxim de 10 minuts, i en finalitzar, té lloc un temps per al debat.

Per al darrer dia de la jornada, aquest divendres, s’han programat dos workshops: "Recerca Crítica i Perspectiva Feminista" i "Divulgació mitjançant monòlegs científics".

 

 

Notícies relacionades