Dr.  CAMAS RODA, FERNANDO

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
DRET PRIVAT
Àrea de coneixement:
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
Grup de recerca:
Gestió de la immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors
ORCID PRC:
0000-0002-6450-7869

Contracte

Projecte:
Anàlisi de les legislacions de diferents estats membres de la UE aplicada als col·lectius de joves i valoració dels incentius existents per fomentar l'accés al mercat de treball (006/00 24/02/00)
Entitat:
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Direcció:
 Francina Esteve Garcia
Investigadors:
8
Import:
10337 €
Durada:
2000

Projecte

Projecte:
Cap a una Carta de valors a Catalunya? La gestió de la diversitat religiosa en l'àmbit del treball i de l'ocupació pública. (2014RELIG00027)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
06
Import:
6457 €
Durada:
2014-2015
Projecte:
Concesión del Proyecto de Investigación I+D+i del Ministerio de Ciencia y Innovación del Gobierno de España sobre "El reconocimiento del Derecho al Trabajo Decente del colectivo de inmigrantes en España". (DER2011-26089)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
16
Import:
20994 €
Durada:
2012-2014
Projecte:
Red de Empleo Universitario Euromediterráneo y Sur-Atlántico: servicios públicos de empleo y mundo universitario. ()
Entitat:
Universidad de Huelva - UHU
Direcció:
 Francisca Fernández Prol
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2012
Projecte:
Resolució del 13 de setembre de 2011 de l'Institut d'Estudis Autonòmics per a la qual es concedeix a l'empara de l'Ordre IRP/606/2010, de 21 de desembre, un Projecte a l'equip de recerca dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda per a treballar sobre L'impacte de les reformes laborals, d'ocupació i de seguretat social en el marc competencial de la Generalitat de Catalunya (Avenços i retrocessos en la consecució d'un marc jurídic laboral propi)'. (IRP/606/2010)
Entitat:
Institut d'Estudis Autonòmics del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (IEA)
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
6
Import:
20000 €
Durada:
2011-2013
Projecte:
El diagnóstico del funcionamiento y organización de las oficinas de extranjeros. ()
Entitat:
Ministerio del Interior
Direcció:
 Cristóbal Molina
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2011-2012
Projecte:
L'atribució de competències en matèria d'immigració a l'Estatut d'autonomia de Catalunya: l'impacte sobre l'ocupació i les condicions de treball dels treballadors estrangers a Catalunya. ()
Entitat:
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya 2008 ARAF1-001
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
6
Import:
0 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
La edad de ingreso al trabajo y el trabajo de los menores. Los problemas de la denominada 'tercera edad laboral'. La jubilación flexible. (SEJ2006-15174-C03-03/JURI)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
03
Import:
29040 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
El modelo de la función pública catalana: estudio del marco jurídico laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas catalanas.(Resolución REP/2442/2006, de 10 de mayo de 2006: D.O.G.C., núm. 4683, de 25 de julio de 2006). ()
Entitat:
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
1
Import:
3000 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
Los programas de fomento del empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo ()
Entitat:
Direcció:
 Camas Roda, F.
Investigadors:
5
Import:
0 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Equal àrea urbana de Girona (ES-2004 00461)
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
1
Import:
22550 €
Durada:
2004-2007
Projecte:
Migraciones y mercado de trabajo: problemas y soluciones para la España de la globalización (SEC2001-2196)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Eduardo Rojo Torrecilla
Investigadors:
08
Import:
70126 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
Convocatòria d'ajuts per a estades fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
1
Import:
1142 €
Durada:
1999
Projecte:
Nous reptes de les relacions laborals dels residents a Espanya i a la UE. Problemàtica dels treballadors nacionals, comunitaris i de tercers Estats (S-UdG97-168)
Entitat:
Altres Organismes Nacionals
Direcció:
 Josep Ma. De Dios Marcer
Investigadors:
08
Import:
3606 €
Durada:
1997-1998
Projecte:
Ajuts per a realització de tesis doctorals ()
Entitat:
Altres Organismes Nacionals
Direcció:
 Fernando Camas Roda
Investigadors:
1
Import:
120 €
Durada:
1993-