Dra.  MALO CERRATO, SARA

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA AGREGADA
Departament:
PSICOLOGIA
Àrea de coneixement:
PSICOLOGIA SOCIAL
Institut:
INSTITUT DE RECERCA SOBRE QUALITAT DE VIDA
Grup de recerca:
Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida
ORCID PRC:
0000-0003-3561-0610
curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
951-4 - Crèdits adaptació assignatures EEES PROVA PILOT FEP
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3101PS0034 - Pràcticum Psicologia. 1999
3101PS0026 - Psicologia social aplicada Psicologia. 1999
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999
3501MO1130 - Metodologies qualitatives TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
951-4 - Crèdits adaptació assignatures EEES PROVA PILOT FEP
3101PS0026 - Psicologia social aplicada Psicologia. 1999
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999
3501MO1130 - Metodologies qualitatives TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
3501MO0619 - Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2008
3501MO1520 - Intervenció en psicologia de la salut i qualitat de vida Màster Universitari en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida. 2009
3101PS0026 - Psicologia social aplicada Psicologia. 1999
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999
3101PP0030 - Psicologia dels grups Psicopedagogia. 1999
3501MO1510 - Metodologies qualitatives TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3501MO0619 - Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2008
3501MO0715 - Benestar i qualitat de vida Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3501MO1520 - Intervenció en psicologia de la salut i qualitat de vida Màster Universitari en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida. 2009
3101PS0016 - Relacions interpersonals Psicologia. 1999

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3101G01048 - Relacions interpersonals Grau en Psicologia. 2009
3501MO0619 - Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2008
3501MO0715 - Benestar i qualitat de vida Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3101PS0034 - Pràcticum Psicologia. 1999

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3501MO0406 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2008
3501MO0619 - Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2008
3501MO0715 - Benestar i qualitat de vida Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3101PS0034 - Pràcticum Psicologia. 1999

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3101G00118 - Relacions interpersonals ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3501MO2509 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013
3501MO2374 - Benestar i qualitat de vida Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2013
3501MO2319 - Benestar subjectiu i qualitat de vida en la infància i l'adolescència Màster Universitari en Psicologia i Qualitat de Vida. 2013
3382-2 - [2012] [3101G01008] - Pràcticum 2 Tutoritzacions TF/PE
3382-3 - [2012] [3101G01069] - Treball final de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3101G01008 - Pràcticum 2 Grau en Psicologia. 2009
3501MO2499 - Canvi social: representacions i avaluació Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013
3501MO2509 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3101G01008 - Pràcticum 2 Grau en Psicologia. 2009
3501MO2499 - Canvi social: representacions i avaluació Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013
3501MO2509 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013
3455-2 - (PSICO) Regularització tutories cursos anteriors Tutoritzacions pràcticum altres cursos

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01068 - Intervenció psicosocial Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3501MO2509 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3101-25 - Coordinació TFG i Pràcticum Psicologia ALTRES ACTIVITATS GRAUS FEP
3101-1 - Grau en Psicologia ALTRES ACTIVITATS GRAUS FEP
3101-15 - Programa Mentoria Psicologia ALTRES ACTIVITATS GRAUS FEP
3101G01003 - Competències acadèmiques i professionals integrades (1) Grau en Psicologia. 2009
3101G01062 - Personalitat i context social Grau en Psicologia. 2009
3101G01007 - Pràcticum 1 Grau en Psicologia. 2009
3501MO2509 - Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció Màster Universitari en Intervenció Psicosocial (IU). 2013