Dr.  PEREZ BURRIEL, MARC

Plana personal

Categoria:
PROFESSOR ASSOCIAT
Departament:
PSICOLOGIA
Àrea de coneixement:
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Grup de recerca:
Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà
ORCID PRC:
0000-0001-9147-5498

Currículum abreujat

La meva recerca se centra en l'estudi de les motivacions i capacitats intersubjectives i la seva relació amb la salut i el benestar psicològics o la seva manca. La intersubjectivitat es defineix com la predisposició humana innata per compartir amb els altres emocions, intencions, desitjos, significats i símbols, narracions o teories.

El marc teòric des del qual treballo alguns autors l'han etiquetat com Neurobiologia
Interpersonal. La ment, des d'aquesta perspectiva teòrica, s'entén com un procés emergent i autoorganitzat que és corpori [embodied] i relacional al mateix temps, que crea i regula el flux energètic i d'informació que transita dins nostre i entre nosaltres. L'estudi de les trajectòries del desenvolupament de les capacitats intersubjectives per tant, es fa en relació a l'estudi de les anomenades 'funcions psicològiques superiors' intra-mentals i com aquestes son acompanyades (o no) per processos de construcció inter-mentals (o entre cervells). Des d'aquesta perspectiva, l'estudi de les trajectòries desviades del desenvolupament, cal fer-lo tenint en compte aquest organisme en desenvolupament, el seu entorn relacional i l'adaptació d'un a l'altre. Postulat coincident amb les propostes de la Psicopatologia del Desenvolupament.

Aquest marc teòric té un vessant més aplicada en la utilització del Vídeo per a fins
psicoterapèutics. M'he format en la tècnica de Vídeo Intervenció del Dr. George Downing (VIT), de manera que ara estic acreditat com a professor d'aquesta tècnica pel International Institute of Vídeo Intervention Therapy. D'altra banda he mantingut contactes i liderat la creació de la xarxa internacional d'investigadors en VIT (VIT-RN). Dins d'aquesta xarxa varem demanar la col·laboració de la Dra. Ruth Feldman per a la formació en Coding Interactive Behavior (CIB), una prova d'avaluació de la interacció utilitzada internacionalment. Derspués d'una formació presencial feta a la Ludwig-Maximilians-Universität de Munic (Alemanya) i d'un procés de formació en línia, estic acreditat per utilitzar aquesta prova en investigacions.


Altres línies de recerca en les que he participat o estic participant són:

- Vincle afectiu i competències parentals. Factors que incideixen en la desprotecció a la infància.
- Aprenentatge Reflexiu en el marc dels estudis universitaris