En el marc de la nova llei de contractes del sector públic, el col·legi està elaborant un llistat de geògrafs interessats en la redacció o col·laboració en l'elaboració de documents territorials i urbanístics.

Dins la web del col·legi de geògrafs es demana "un geògraf o equip professional amb els coneixements tècnics urbanístics així com de la legislació aplicable corresponent (territorial, urbanística, ambiental, paisatge…) i de sistemes d’informació geogràfics. També es valorarà l’experiència prèvia en redacció de documents similars per a altres administracions o particulars, si escau". 

Si hi esteu interessats envieu un missatge a  informacio@geografs.org  amb l’assumpte Col·laboració amb l’administració, indicant nom, número de col·legiat, adreça electrònica i telèfon de contacte, fins el dia 28 de febrer.

Per a més informació:

http://geografs.org/llistat-de-geografs-per-a-collaborar-amb-ladministracio-publica/