La Red para la Conservación por la Naturaleza reclama la aprobación urgente de la Agencia de la Naturaleza
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Departament de Geografia

La Xarxa per a la Conservació per la Natura reclama l’aprovació urgent de l’Agència de la Natura

La creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat implica l’existència d’un nou ens que s'encarregui de liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. Té per objectiu potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

La creació de la nova agència respon a una reivindicació històrica d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. Així, des de fa més de 20 anys, ha format part de documents estratègics i de programes de diverses formacions polítiques. L’objectiu és impulsar i coordinar les polítiques en matèria de biodiversitat de manera integral, mitjançant una estructura independent, com ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són l’aigua i els residus, que sí disposen d’una agència pròpia. L’existència d’una Agència presenta un conjunt d’avantatges:

  • Estructura més sòlida i estable en el temps, amb personalitat jurídica pròpia i caràcter permanent, que aportarà la solidesa necessària per impulsar unes polítiques de conservació del patrimoni coherents i sostingudes en el temps.
  • Elevada autonomia, que facilitarà la concentració de recursos, la visibilitat de les polítiques de conservació i el potencial de resposta.
  • Més recursos econòmics per al patrimoni natural, doncsl’agència comptarà amb fonts de finançament pròpies, que se sumaran als recursos provinents dels pressupostos de la Generalitat, de manera que es dotarà aquest àmbit, històricament infrafinançat, dels recursos necessaris per equiparar-lo als estàndards europeus.
  • Pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans.

El nou ens dona doncs compliment a les directrius de Nacions Unides i d’Europa envers la pèrdua progressiva de biodiversitat.
Tal i com s’exposa i es demana des de la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN), des de fa diversos mesos està pendent l’aprovació de la proposició de Llei de creació de l’Agència de la Natura al Parlament i s’ha anat posposant sense nova data de votació.

Per això, s'ha redactat una petició d'aprovació urgent de l'Agència de la Natura de Catalunya que es farà arribar als diferents representants polítics. La petició està oberta a que qualsevol entitat, institució o persona s’hi adhereixi, a fi que la reclamació compti amb el major suport possible de col·lectius i persones. La podeu firmar clicant aquí.

Notícies relacionades