Departamento de Filosofía y Comunicación > El departamento > Docencia
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Departamento de Filología y Comunicación

Asignaturas impartidas por los profesores del departamento.

Curso 2020-2021

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Branded Content (3108G03091)

3 Semestral

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

3 Anual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

12 Anual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

12 Anual

Comunicació interna i externa (3108G03021)

6 Semestral

Copy (3108G03067)

3 Anual

Creació d'un 'book' (3108G03053)

3 Anual

Creativitat (3108G03029)

4 Semestral

Cultura contemporània II (3102G01023)

12 Anual

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

5 Semestral

Direcció d'art (3108G03046)

3 Anual

Direcció de comptes (3108G03072)

3 Anual

Discurs i imatge (3102G01029)

12 Anual

Disseny conceptual dels videojocs (3105G13027)

5 Semestral

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

4 Semestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

6 Semestral

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

6 Semestral

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

6 Semestral

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

6 Semestral

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6 Semestral

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

6 Semestral

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

6 Semestral

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

6 Semestral

Fotografia publicitària (3108G03043)

3 Anual

Gènere i publicitat (3108G03042)

3 Anual

Gestió de crisis (3108G03044)

3 Anual

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

6 Semestral

Grups de comunicació (3108G03096)

3 Semestral

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

6 Semestral

Innovació publicitària (3108G03030)

4 Semestral

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació (3501MO2944)

3 Semestral

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12 Anual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

12 Anual

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

4 Semestral

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

6 Semestral

Màrqueting polític (3108G03041)

3 Anual

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

4 Semestral

Narrativa dels videojocs (3105G13029)

7.00 Semestral

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

6 Semestral

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

4 Semestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

4 Semestral

Pràctiques (3108G03040)

12 Anual

Pràctiques addicionals (3108G03039)

6 Anual

Pràctiques externes (3102G01030)

12 Anual

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

4 Semestral

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

3 Semestral

Protocol (3108G03024)

6 Semestral

Relacions Públiques en organitzacions no lucratives (3108G03094)

3 Semestral

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

3 Anual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

12 Anual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12 Anual

Seminari de Publicitat (3108G03076)

3 Anual

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

6 Semestral

Taller de vídeo (3108G03049)

3 Anual

Taller MindFulness (3108G03090)

3 Semestral

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

6 Semestral

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

4 Semestral

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

4 Semestral

Tècniques de relació amb els mitjans (3108G03095)

3 Semestral

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

4 Semestral

Teoria de la comunicació (3102G00004)

6 Semestral

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

12 Anual

Teoria de la comunicació (3108G03002)

6 Semestral

Teoria de la imatge (3108G03008)

6 Semestral

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

5 Semestral

Transformacions del món global (3102G01028)

12 Anual

Treball final de grau (3102G01033)

12 Anual

Treball final de grau (3108G03087)

12 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2456)

3 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12 Anual

Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró (3501MO2424)

3 Semestral

Eines del filòleg (3102G00037)

12 Semestral

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

6 Semestral

Treball de final de grau (3102G06051)

12 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

6 Semestral

Aproximacions crítiques a la narrativa contemporània (3501MO2435)

3 Semestral

Català com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2455)

3 Semestral

Català com a segona llengua: llengua estàndard i variació (3501MO2458)

3 Semestral

Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2454)

6 Semestral

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

4 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12 Anual

Cort, mecenatge i literatura (3501MO2543)

6 Semestral

Cultura contemporània I (3102G01022)

12 Anual

Eines del filòleg (3102G00037)

12 Semestral

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

6 Anual

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6 Semestral

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

6 Semestral

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

6 Anual

Història del català contemporani (3102G06030)

6 Anual

Idees, educació i cultura. Teoria i pràctiques escolars (3501MO2546)

6 Semestral

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

6 Anual

La qüestió de la llengua en el món contemporani (3501MO2438)

3 Semestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6 Anual

Lingüística general I (3102G00019)

6 Semestral

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

6 Anual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

6 Anual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

6 Anual

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

12 Anual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

6 Anual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

6 Anual

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

6 Anual

Literatura i societat a l'època moderna (3501MO2431)

3 Semestral

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12 Anual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

12 Anual

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

3 Semestral

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12 Anual

Morfologia catalana (3102G06032)

6 Anual

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes (3501MO2418)

6 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràctiques externes (3102G01030)

12 Anual

Pràctiques externes (3102G06068)

6 Semestral

Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (3101G04010)

10 Anual

Recursos lingüístics (3501MO1923)

3 Semestral

Sintaxi catalana (3102G06033)

6 Anual

Sociolingüística (3501MO2447)

3 Semestral

Treball final de grau (3102G01033)

12 Anual

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

12 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5 Semestral

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

9 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

12 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Literatura llatina (3102G00026)

6 Anual

Llatí (3102G00020)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Comunicació científica (3501MO2417)

4.50 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12 Anual

La difusió de la cultura en els regnes d'Aragó i Castella (3501MO2426)

3 Semestral

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

12 Anual

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6 Semestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

6 Semestral

Taller de recerca (3501MO2420)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

6 Semestral

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

10 Anual

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12 Anual

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6 Semestral

Tipologia de les llengües d'immigració presents Catalunya (3501MO2445)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Autors i tradicions literàries (3501MO2545)

6 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12 Anual

La cultura de l'humanisme i les seves pervivències (3501MO2432)

3 Semestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6 Anual

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

6 Semestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

6 Semestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

6 Semestral

Literatura espanyola IV (3102G07061)

12 Anual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

6 Semestral

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

6 Semestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

6 Anual

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12 Anual

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

3 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràctiques externes (3102G07051)

6 Anual

Treball final de grau (3102G07050)

12 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Crítica literària (3102G00024)

6 Anual

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6 Anual

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6 Semestral

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12 Anual

Teoria de la literatura (3102G00022)

6 Semestral