Departamento de Derecho Público > El departamento > Docencia
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Departamento de Derecho Público

Asignaturas impartidas por los profesores del departamento.

Curso 2020-2021

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

6 Semestral

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6 Semestral

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

3 Semestral

Comportament polític i electoral (3104G04011)

6 Semestral

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

6 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6 Semestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

3 Semestral

Eines de recerca politològica (3104G02108)

3 Semestral

Elits polítiques (3104G00091)

3 Semestral

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

3 Semestral

Estat i règims de benestar (3104G04010)

6 Semestral

Estructura i canvi social i polític (3104G00113)

3 Semestral

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

6 Semestral

Globalització i política (3104G00099)

3 Semestral

Introducció a la ciència política (3104G00074)

6 Semestral

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

6 Semestral

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

6 Semestral

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

6 Semestral

Pensament polític català (3104G00106)

3 Semestral

Política catalana i espanyola (3104G04008)

6 Semestral

Política en el sud global (3104G00108)

3 Semestral

Política i gènere (3104G00088)

3 Semestral

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

6 Semestral

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

3 Semestral

Teoria Política (3104G02101)

6 Semestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Administració pública de recursos (3108G01083)

4 Semestral

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8 Semestral

Bases jurídiques per la gestió del turisme cultural (3501MO2843)

3 Anual

Ciència de l'Administració (3104G04015)

6 Semestral

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

6 Semestral

Dret Administratiu (3104G04023)

6 Semestral

Dret administratiu I (3104G00064)

6 Semestral

Dret administratiu II (3104G00065)

4 Semestral

Dret administratiu III (3104G00066)

4 Semestral

Dret del medi ambient (3104G00004)

3 Semestral

Dret urbanístic (3104G00005)

3 Semestral

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

3 Semestral

Gestió pública (3104G04017)

6 Semestral

Govern local (3104G04016)

6 Semestral

Legislació ambiental (3103G03097)

3 Semestral

Legislació i deontologia (3105G10010)

5 Semestral

Legislació. Instruments normatius del Patrimoni Cultural i Natural. Institucions. (3501MO2942)

6 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3 Semestral

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6 Semestral

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

6 Semestral

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

3 Semestral

Pràctica contenciosa administrativa (3104G00009)

3 Semestral

Pràcticum (3108G01016)

12 Anual

Pràcticum extra 1 (3108G01105)

6 Anual

Pràctiques externes I (3501MO2055)

16.00 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Responsabilitat patrimonial de l'Administració (3501MO2152)

3 Semestral

Sancions administratives (3104G00030)

3 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball Final de Grau (3104G04024)

9 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

3 Semestral

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6 Semestral

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

4 Semestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

4 Semestral

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

6 Semestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

3 Semestral

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

6 Semestral

Drets lingüístics (3104G00003)

3 Semestral

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

3 Semestral

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

6 Semestral

Litigació civil i especial (3501MO2053)

9 Semestral

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

6 Semestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

4 Semestral

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

3 Semestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Assessorament i litigació tributària (3501MO2052)

5 Semestral

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6 Semestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

4 Semestral

Dret tributari (3104G01018)

5 Semestral

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

6 Semestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

3 Semestral

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

6 Semestral

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

6 Semestral

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

3 Semestral

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

3 Semestral

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

3 Semestral

Hisenda Pública (3104G02102)

6 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3 Semestral

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

3 Semestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

4 Semestral

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

4 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Tributació local (3104G00020)

3 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

3 Semestral

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8 Semestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

3 Semestral

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

4 Semestral

Dret internacional públic (3104G04019)

6 Semestral

Dret internacional públic I (3104G00071)

4 Semestral

Dret internacional públic II (3104G00072)

3 Semestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3 Semestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

3 Semestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

3 Semestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

3 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

3 Semestral

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

3 Semestral

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Anàlisis de dades en ciències socials (3104G00112)

3 Semestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

3 Semestral

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10 Semestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

5 Semestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

6 Semestral

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

3 Semestral

Criminalitat (3501MO2904)

10 Anual

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6 Semestral

Criminologia (3104G00085)

3 Semestral

Criminologia aplicada (3104G03016)

9 Semestral

Criminologia comparada (3104G03033)

3 Semestral

Criminologia i feminisme (3104G03065)

3 Semestral

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

3 Semestral

Delinqüència juvenil (3104G00026)

3 Semestral

Dret penal. Part especial (3104G00076)

6 Semestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

3 Semestral

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia (3104G00114)

3 Semestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

3 Semestral

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

3 Semestral

Fonaments del dret penal (3104G01033)

3 Semestral

Fonts i anàlisis de dades criminològiques (3104G03088)

3 Semestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6 Semestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat I (3104G03089)

3 Semestral

Introducció a la criminologia (3104G03006)

6 Semestral

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

3 Semestral

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

5 Semestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6 Semestral

Penologia (3104G03028)

6 Semestral

Penologia (3501MO2900)

15.00 Anual

Policia i societat (3104G03010)

6 Semestral

Política criminal i control social (3104G03025)

6 Semestral

Pràctiques externes (3104G01118)

3 Anual

Pràctiques externes (3104G02096)

3 Anual

Pràctiques externes (3104G03074)

4 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

6 Semestral

Prevenció comunitària (3104G00063)

3 Semestral

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

6 Semestral

Seguretat (3104G03076)

3 Semestral

Sistema de justícia penal (3501MO2905)

10 Anual

Sociologia del càstig (3104G03085)

3 Semestral

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

3 Semestral

Teories criminològiques (3104G03007)

9 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral

Treball Final de Màster (3501MO2903)

15.00 Semestral

Victimologia (3104G03029)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

3 Semestral

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10 Semestral

Dret processal civil I (3104G01037)

5 Semestral

Dret processal civil II (3104G01038)

3 Semestral

Dret processal penal (3104G01039)

4 Semestral

Dret processal penal (3104G03004)

6 Semestral

Eines processals de recobrament d'impagats (3104G01120)

3 Semestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3 Semestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

3 Semestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

3 Semestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

6 Semestral

Justícia de proximitat (3104G03009)

6 Semestral

Litigació civil i especial (3501MO2053)

9 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Prova judicial i garanties (3104G00019)

3 Semestral

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral