Departamento de Derecho Privado

Investigación

Grups de recerca

Nom del grup:
Filosofia del Dret (GRHCS060)
Investigador/a principal:
Jordi Ferrer Beltran
Correu:
jordi.ferrerb@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup
Nom del grup: 
Gestió de la immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors (GRHCS064)   
Investigadors principals:
Fernando Camas Roda i Francina Esteve Garcia
Telèfons:
972418035-972418196
Correus:
fernando.camas@udg.edu i francina.esteve@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup
Nom del grup:
Dret Privat Europeu (GRHCS005)
Investigador/a principal:
Miquel Martin Casals
Correu:
miquel.martin@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup
Nom del grup:
Grup de Recerca sobre govern, estructura i reestructuració de les societats mercantils (GRHCS071)
Investigador principal:
Josep Oriol Llebot Majo
Correu:
oriol.llebot@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup
Nom del grup:
Història de la Ciència Jurídica (GRHCS070)
Investigador principal:
Jose Maria Perez Collados Majo
Telèfon:
972418143
Correu:
oriol.llebot@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup Pàgina web del grup

Altres grups en què participa el Departament de Dret Privat

Nom del grup:
Grup d'Estudis Socials de la Pesca i el Patrimoni Marítims (GRHCS053)
Investigador/a principal:
Juan Luis Alegret Tejero
Telèfon:
972418101
Correu:
juan.alegret@udg.edu
Més informació:
Pàgina web del grup