Departamento de Derecho Privado

Asignaturas impartidas por los profesores del departamento.

Curso 2019-2020

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Assessorament civil (3501MO2051)

6 Semestral

Contractació internacional, dret i empresa (3501MO3133)

3 Semestral

Contractes de consum (3104G01044)

3 Semestral

Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084)

5 Semestral

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

6 Semestral

Dret de contractes (3501MO2043)

4 Semestral

Dret de família (3104G01008)

3 Semestral

Dret de la persona (3101G06009)

6 Semestral

Dret de la persona (3104G00067)

6 Semestral

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

3 Semestral

Dret de la responsabilitat civil: fonaments (3501MO2040)

5 Semestral

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

5 Semestral

Dret de successions (3104G01009)

4 Semestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

6 Semestral

Dret europeu de consum (3501MO2044)

3 Semestral

Dret i comunicació (3108G03010)

6 Semestral

Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret (3501DC0049)

0.50 Semestral

Estructures socials i institucions (3104G04002)

6 Semestral

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

6 Semestral

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

6 Semestral

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil (3501MO2129)

3 Semestral

Introducció al dret (3107G00008)

6 Semestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

3 Semestral

Pràctiques externes (3104G02096)

3 Anual

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

3 Semestral

Protecció civil dels drets fonamentals (3501MO2153)

3 Semestral

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

3 Semestral

Responsabilitat per productes, mèdico-sanitària i seguretat de productes (3501MO2042)

3.50 Semestral

Responsabilitat per risc i en la circulació de vehicles (3501MO2041)

3.50 Semestral

Sistemes de valoració del dany corporal: bases comparades (3501MO3106)

3 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8 Semestral

Assessorament i litigació laboral (3501MO2048)

5 Semestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

4 Semestral

Dret del treball I (3104G01010)

4 Semestral

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

3 Semestral

Dret del treball II (3104G01011)

3 Semestral

Dret laboral (3107G02023)

6 Semestral

Dret Laboral (3107G01116)

6 Semestral

Dret social europeu (3104G00017)

3 Semestral

Estat i règims de benestar (3104G04010)

6 Semestral

Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals (3501MO1745)

6 Semestral

Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746)

5 Semestral

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil (3501MO2129)

3 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3 Semestral

Polítiques d'ocupació (3501MO1742)

3 Semestral

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

3 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

15.00 Semestral

Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals (3501MO1747)

3 Semestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

3 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball Final de Máster (3501MO1755)

10 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Assistència judicial internacional (3104G01071)

3 Semestral

Dret internacional privat I (3104G01021)

4 Semestral

Dret internacional privat II (3104G01022)

4 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Assessorament i litigació mercantil (3501MO2049)

5 Semestral

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6 Semestral

Dret concursal (3104G01072)

3 Semestral

Dret d'assegurances (3501MO2151)

3 Semestral

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

3 Semestral

Dret de societats (3104G01026)

3 Semestral

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

3 Semestral

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

6 Semestral

Dret mercantil (3107G00023)

6 Semestral

Dret mercantil I (3104G01023)

6 Semestral

Dret mercantil II (3104G01024)

4 Semestral

Dret mercantil III (3104G01025)

4 Semestral

Perfil de l'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris (3501MO1749)

3 Semestral

Pràctiques externes I (3501MO2055)

16.00 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Dret romà (3104G01040)

6 Semestral

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Anàlisi Econòmica del Dret de Danys (3501MO3049)

4 Semestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

3 Semestral

Aspectes distributius del dret de danys (3501MO2127)

3 Semestral

Concepcions filosòfiques del nexe causal (3501MO2126)

3 Semestral

Dret i comunicació (3108G03010)

6 Semestral

Dret i economia (3104G00098)

3 Semestral

Dret i societat (3104G03020)

6 Semestral

El dret i la ciència (3104G00092)

3 Semestral

Filosofia del dret (3104G01043)

4 Semestral

Filosofia Política (3104G04004)

6 Semestral

Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil (3501MO2149)

4 Semestral

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

6 Semestral

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea (3501MO2128)

3 Semestral

Justificació i funcions de la responsabilitat civil (3501MO3105)

4 Semestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

3 Semestral

La prova pericial en la responsabilitat civil (3501MO3048)

3 Semestral

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

6 Semestral

Pràctiques externes (3104G02096)

3 Anual

Teoria del dret (3104G00079)

6 Semestral

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

3 Semestral

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

6 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball Final de Grau (3104G02112)

9 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Antropologia jurídica (3104G03022)

6 Semestral

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

6 Semestral

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea (3501MO2128)

3 Semestral

Història del dret català (3104G00006)

3 Semestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

6 Semestral

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

3 Semestral

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

6 Semestral

Política i literatura (3104G04021)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9 Semestral

Treball Final de Grau (3104G02112)

9 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9 Semestral