Departamento de Didácticas Específicas > El departamento > Docencia
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Departamento de Didácticas Específicas

Asignaturas impartidas por los profesores del departamento.

Curso 2020-2021

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

3 Semestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

3 Semestral

Educació física 1 (3101G03011)

5 Semestral

Educació física 2 (3101G03021)

5 Semestral

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

3 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10 Anual

Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

5 Semestral

Iniciació als esports (3101G00028)

3 Semestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

3 Semestral

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

3 Semestral

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G05034)

3 Semestral

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

3 Semestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil (3101G04040)

3 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

3 Semestral

Salut i condició física (3101G00026)

3 Semestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

3 Semestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G04028)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3 Semestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5 Semestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

3 Semestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

3 Semestral

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

3 Semestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

3 Semestral

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

5 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5 Semestral

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

3 Semestral

Musica i aprenentatge (3101G04031)

5 Semestral

Música, emoció i moviment (3101G04025)

3 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10 Anual

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

3 Semestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

3 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

5 Semestral

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3 Semestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5 Semestral

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

3 Semestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

3 Semestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

3 Semestral

Difusió, didàctica i mediació cultural (3501MO2958)

3 Semestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

3 Semestral

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

5 Semestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

3 Semestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

3 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10 Anual

Patrimoni i educació (3501MO2948)

3 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

3 Semestral

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

3 Semestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

3 Semestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5 Semestral

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

5 Semestral

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

4 Semestral

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

11 Anual

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

3 Semestral

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

5 Semestral

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10 Anual

Cultura anglesa (3101G00036)

3 Semestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

3 Semestral

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

3 Semestral

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

3 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

4 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6 Semestral

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

3 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10 Anual

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5 Semestral

Família, interculturalitat i aula multilingüe (3501MO2861)

6 Semestral

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

2.00 Semestral

Italià inicial (3108G01104)

6 Anual

La diversitat lingüística a l'escola inclusiva (3501MO2855)

3 Semestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

3 Semestral

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

3 Semestral

Literatura infantil (3101G00033)

3 Semestral

Llengües 1 (3101G03010)

7.00 Anual

Llengües 2 (3101G03020)

3 Semestral

L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2443)

3 Semestral

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

6 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10 Anual

Plurilingüisme i interculturalitat (3501MO2484)

3 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6 Anual

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

3 Semestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

3 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

5 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10 Anual

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

3 Semestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

3 Semestral

Matemàtica: didàctica i interdisciplinarietat (3101G03037)

6 Semestral

Matemàtiques 1 (3101G03008)

5 Semestral

Matemàtiques 2 (3101G03018)

5 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6 Anual

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

3 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

5 Semestral

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

6 Semestral

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

4 Semestral

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

4 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

3 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

3 Anual

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

3 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

4 Semestral

Educació ambiental (3103G03108)

3 Semestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

3 Semestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

3 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10 Anual

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

2.00 Semestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

3 Semestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

3 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12 Anual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12 Anual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

5 Semestral

Ciències socials 1 (3101G03013)

6 Semestral

Ciències socials 2 (3101G03023)

4 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

3 Semestral

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

3 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

4 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10 Anual

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

3 Semestral

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

3 Semestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

3 Semestral

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

2.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

3 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral