Sostenibilitat

Altres recursos

Mapes de recerca

La Universitat de Girona compta amb 113 grups de recerca, dels quals 26 pertanyen a l'àmbit Àrea Tècnica, 23 a l'àmbit Experimental, 2 a l'àmbit Salut, 14 a l'àmbit d'Humanitats i 48 a l'àmbit Social.

De tots aquests grup, n'hi ha 11 que s'han constituït amb clars objectius de treballar en qüestions ambientals i/o de Sostenibilitat. D'aquests, 3 són de l'àmbit Àrea Tècnica; 5 Experimental i 3 de l'àmbit Social. Podríem dir doncs, que un 10% dels grups de recerca de la UdG s'han constituït per a treballar en recerca per a la Sostenibilitat.

Però hi ha altres grups, que tot i no tenir objectius tan explícits, desenvolupen recerques que aporten nous coneixements en la construcció de la Sostenibilitat, i això fa augmentar fins a un 15% els grups de recerca de la UdG que treballen en Sostenibilitat. 

RESULTATS OBTINGUTS

Consulta els projectes de recerca en funció de LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS