Compromiso Social > Áreas > Igualdad de Género > LGTBI+
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Igualdad de Género

LGTBI+

Área de Igualdad de Género

El Área de Igualdad de Género de la Unidad de Compromiso Social de la Universidad de Girona (UdG) crea un puente porque la Asociación Universitaria Diversa LGTBI+ tenga más visibilidad dentro de la comunidad universitaria.  En este apartado podrás obtener información de todas las acciones y actividades de la Unidad de Igualdad de Género relacionadas con la comunidad LGTBI+. 

Manifiesto 17M del Grupo LGTBI Universidades

Manifiesto Institucional del Día Internacional contra la LGTBI-fòbia 17 de mayo de 2020 

Vídeo Historias UdG LGTBI

guies i normatives

Normativa pel canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual de la UdG

Aquesta normativa, aprovada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 7/2018 que va tenir lloc el 11 d’octubre de 2018, constitueix l’instrument del qual se servirà la Universitat de Girona per tal de regular els requisits i procediments necessaris per normalitzar la casuística de les persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària, amb l’objectiu que puguin ser anomenades en l’àmbit intern amb el nom corresponent al gènere amb què s’identifiquen. En regular aquells requisits i procediments, la present normativa pren en consideració el dret a la igualtat i la prohibició de discriminació per raó de sexe o orientació sexual, així com la necessària tutela de la dignitat i el dret a la integritat moral i a la intimitat de les persones d’aquest col·lectiu que formen part de la nostra comunitat universitària de la UdG. Aquest conjunt de drets es troben abastament garantits en el marc jurídic vigent.

Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un mandat clar per a les universitats perquè incloguin transversalment mesures de protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les persones LGBTI, i mesures de sensibilització i de no discriminació. L’article 13 se centra específicament en les universitats, però al llarg del text hi fa referència en diverses ocasions quan menciona altres àmbits d’intervenció (vegeu el punt 3 per a un recull dels articles de la Llei rellevants per a l’àmbit universitari).

Aquesta Guia vol facilitar eines a tots els actors de l'administració universitària per tal de traduir en accions concretes allò que la Llei disposa.

Guia per treballar amb víctimes de delictes d'odi anti-LGTB

El següent manual d'ús es basa en els estàndards establerts per la Directiva de Drets de les Víctimes 2012/29/UE i és el resultat de l'experiència d'experts de diferents països europeus que col·laboren amb institucions i organitzacions per a garantir la millor implementació de la Directiva esmentada i per a protegir els drets de les persones LGTB als seus països.

Eines per a persones LGTB en ciutats petites i mitjanes

Aquesta guia presenta un conjunt d'eines recollides a partir de la recerca duta a terme a sis ciutats petites i mitjanes d'Europa (Charleroi, Girona, Nottingham, Sabadell, Tessalònica i Breslau). Entre altres coses, trobaràs maneres de combatre la LGTBIfòbia i com trobar espais d'afinitat i llocs de socialització.

També es donen alguns consells i coneixeràs com fer valer els teus drets i les maneres com pots adreçar qualsevol violació d'aquests drets.