XVI Convocatoria de ayudas a Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Ir al contenido (click en Intro)
Cerrar
Menú
Identificación

Cooperació

XVI Convocatòria d'ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport econòmic a projectes de cooperació per al desenvolupament i facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en aquestes actuacions.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà a partir de la publicació de la convocatòria i fins el dia 20 de juliol de 2018.

Les sol·licituds adreçades al rector hauran de presentar-se per duplicat: un exemplar en paper mitjançant imprès normalitzat que es podrà descarregar a la web de la Unitat de Compromís Social,  diferenciant les sol·licituds de projectes (Annex I) de les de mobilitat (Annex II), a l’Oficina Central de Registre o en qualsevol dels registres auxiliars de la Universitat de Girona; i aquest mateix imprès, ja registrat, es presentarà escanejat per correu electrònic a l’adreça (cooperacio@udg.edu)

Notícies relacionades