Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

El proper curs 2019/20, nou Curs de Postgrau

Entre el proper mes d’octubre i el següent mes de maig, ja al 2020, està prevista la realització del curs de postgrau: “Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social: un Dret en evolució aplicable a les noves formes de treball i realitats socials”

Es pot accedir a la informació d’aquest curs i fer la corresponent inscripció a
través de la web:

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-especialista-dret-treball-i-seguretat-social.html


En aquesta web figuren dades com el programa o temari, el preu, el professorat de
diferents universitats catalanes i españoles (sempre especialistes en la materia a
impartir), i l'horari del Postgrau (de forma general, es realitzen sesions
pressencials els Dilluns de cada dos setmanes aproximadament).


El curs de postgrau està dividit en tres cursos d’especialització. Això vol dir que
qualsevol persona interessada es pot matricular del Postgrau complert, o també d’un
o alguns dels tres cursos d’especialització previstos, en tot cas la direcció del
Postgrau recomana matricular-se del postgrau sencer.


Els 3 cursos d’especialització són:


1. Entre octubre i desembre: “Dret Laboral: noves legislacions, nous drets”


2. Entre gener i març de 2020: “Seguretat Social: El Sistema de Prestacions davant
les Noves Realitats Socials”


3. Entre març i maig de 2020 : « Un nou repte: La Mobilitat de Treballadors,
Migracions i Treball Transfronterers »


Les webs dels tres cursos d’especialització són:

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-especialitzacio-dret-laboral-noves-legislacions-nous-drets.htmlhttps://www.fundacioudg.org/ca/curs-especialitzacio-seguretat-social-sistema-prestacions-davant-noves-realitats-socials.htmlhttps://www.fundacioudg.org/ca/curs-especialitzacio-nou-repte-mobilitat-treballadors-migracions-treball-transfronterers.html


Aquest curs de Postgrau està patrocinat per la Càtedra d'Immigració, Drets i
Ciutadania i l'Àrea de Dret del Treball i Seguretat Social de la UdG, i per la
Fundació UdG.

Notícies relacionades