Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

Els Prs. Camas i Ramos, al Congrés de Dret del Treball de Salamanca

El Pr. Dr. Ferran Camas Roda, i el Pr. Luis Ramos, han assistit i participat al Congrés de l’Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social que s’ha celebrat a Salamanca del 29 al 31 de maig.

L’objecte del Congrés ha estat estudiar “El futuro del trabajo: 100 años de
la OIT”

El Pr. Ramos Poley va presentar una comunicació, que va ser acceptada per a
la seva defensa i exposició oral al Congrès, amb el títol: “La recepción
por la negociación colectiva de la Agenda 2030, el Pacto Mundial sobre
Migración y el Programa de Trabajo Decente”

El conjunt de ponències presentades al Congrés es poden consultar a:

https://www.aedtss.com/xxix-congreso/

Notícies relacionades