El Campus Turismo interviene en el Parlamento Europeo
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Turisme

El Campus Turisme intervé al Parlament Europeu

El Campus Turisme de la Universitat de Girona, junt amb la Universitat de Central Lanchashire i la Universitat de Ljubljana, presenten els resultats d’un estudi sobre el turisme europeu davant el Comitè de Transport i Turisme al Parlament Europeu.

El passat dimarts, 24 de setembre, s’ha dut a terme una presentació davant el Parlament Europeu titulada European tourism – Recent Developments and Future Challanges. La presentació ha sigut la culminació a un estudi desenvolupat per tres universitats en conjunt, Central Lancashire, Ljubljana i Girona. Aquest projecte, encarregat pel Comitè de transport i turisme, té com a objectiu principal proporcionar una visió general de les perspectives, oportunitats i reptes del sector del turisme a la Unió Europea, tenint en compte que Europa és la primera destinació mundial en arribades internacionals.

La investigació pretén posar l’èmfasi en els reptes i les tendències que s’han produït en els darrers anys dins el sector, així com considerar les accions i polítiques que es podrien dur a terme en un futur per tal de produir un major creixement, competitivitat, sostenibilitat i qualitat dins el turisme europeu. Finalment, s’han proporcionat, a tall de conclusió, una sèrie de recomanacions en diferents àmbits del turisme  per tal que aquest millori, com ara utilitzar noves tecnologies per reduir els impactes negatius derivats de l’excés de turisme.

Per veure el vídeo de la presentació feu click a l’enllaç següent:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190924-1000-COMMITTEE-TRAN

Podeu trobar l'estudi complet al següent enllaç: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629200/IPOL_STU(2019)629200_EN.pdf

Notícies relacionades