Campus Turisme

Anàlisi estratègica del Clúster TIC Turisme

La Direcció General de Turisme conjuntament amb la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ impulsen l’anàlisi del sector TIC Turisme.

La Direcció General de Turisme, conjuntament amb la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, han impulsat l’anàlisi estratègica d’un sector amb elevat potencial de creixement, el TIC Turisme. Aquesta anàlisi representa la primera fase per a l’activació d’un nou clúster català en l’àmbit esmentat amb la finalitat de donar a conèixer els resultats de l’anàlisi estratègica del Clúster TIC Turisme.

El Departament d’Empresa i Coneixement té l’objectiu d’impulsar l’economia catalana mitjançant la transformació del teixit empresarial i la generació de llocs de treball estables i de qualitat. Per fer-ho articula polítiques com la de foment de la competitivitat del sector turístic i la política de clústers. La coordinació entre polítiques permet maximitzar els resultats.

Notícies relacionades