Campus Comunicación > Espacios y equipamientos > Utiliza equipamientos científicos y técnicos de la UdG
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Comunicació Cultural i Corporativa

Utilitza equipaments científics i tècnics de la UdG

Accés als equipaments de la UdG

Per a les empreses, els equipaments suposen una despesa important i en molts casos tenen un període d’amortització que potser no en justifica la inversió.

La Universitat de Girona, per la seva pròpia naturalesa i missió, està dotada d’equipaments d’alt nivell i té accés a infraestructures sofisticades de recerca a nivell internacional, que posa a l’abast de les empreses.

Si teniu necessitats que no estan cobertes per aquest servei, consulteu-nos i us assessorarem com resoldre-les, fins i tot proporcionant-vos informació d’infraestructures de fora de la UdG.

ERAM Medialab SL neix com a spin-off de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona - UdG) al juliol de 2011, amb l’objectiu de fer recerca en l’àmbit TIC-Media i aplicar el nou coneixement en indústries de Catalunya.

La recerca de l'ERAM es focalitza a aprofitar la transversalitat de continguts en els mitjans audiovisuals, a través de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’obtenir aplicacions i productes d’alta usabilitat, que s’adaptin als diferents dispositius tecnològics, i que tinguin viabilitat econòmica i financera.

Per un altre costat, ERAM Medialab SL recolza en la recerca i en el desenvolupament de productes TIC-Media per als alumnes de l’EU ERAM – UdG, i actua de nexe entre alumnes, professors, investigadors i empreses TIC-Media de tot Catalunya.

La Biblioteca ofereix:

 • Accés a les instal·lacions de la Biblioteca (10.647 m², 1.850 places de lectura).
 • Accés a més de 415.000 llibres, 13.000 llibres electrònics i 28.300 revistes electròniques.
 • Atenció personalitzada de les vostres consultes des del taulell, el telèfon, el correu electrònic i el nostre web.
 • Consulta del Catàleg de la Biblioteca i del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes).
 • Préstec de documents.
 • Accés al Servei d’Obtenció de Documents, que s’ocupa de localitzar i obtenir còpies i originals en préstec de documents que no es troben als fons de la UdG. Aquest servei està subjecte a tarifes.
 • Accés a la Biblioteca Digital de la UdG (revistes electròniques, bases de dades, llibres electrònics, publicacions oficials, etc.) des dels ordinadors de qualsevol de les biblioteques de la UdG.
 • Accés al fons del centre de Documentació Europea (CDE) de la UdG, que disposa de les publicacions oficials de la Unió Europea (OPOCE), incloses les publicacions d’EUROSTAT. 

Els Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la Universitat de Girona són els serveis científics i tècnics destinats a donar suport instrumental i metodològic a les activitats de recerca dels grups d’investigació de la UdG i a empreses i institucions públiques i privades. 

Els STR aglutinen la instrumentació científica sofisticada que, per la seva complexitat i dimensió, requereix una operativa per tècnics especialitzats i un manteniment fora de l’abast dels usuaris. 

Els STR estan estructurats en sis unitats que agrupen un conjunt de tècniques experimentals afins o estan dedicades a proveir serveis relacionats amb una expertesa metodològica concreta.

 • Unitat d'Anàlisi Química
 • Unitat de Biologia Molecular
 • Unitat de Caracterització dels materials
 • Unitat de Microscòpia
 • Unitat d'Assessorament Estadístic
 • Unitat d'Anàlisi Tèrmica

Els STR han obtingut la Certificat ISO 9001:2008, que garanteix màxima qualitat en els seus serveis.
A part de les unitats estructurals dels STR, existeixen diverses Unitats Vinculades, que disposen d’equipaments d’última generació gestionats pels grups de recerca experts.

Sobre aquestes unitats vinculades i com accedir-hi, te n’informaran des dels STR.

El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona és un servei especialitzat en el tractament de la informació geoespacial i en l’ús i aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica. El SIGTE ofereix suport tècnic, assessorament, formació i solucions tecnològiques en l’àmbit de la informació geogràfica.

Donem servei en:

VISUALITZACIÓ DE DADES GEOGRÀFIQUES

 • Mapes en suport estàtic per incloure’l en publicacions, pàgines web, fulletons i altres suports.
 • Cartografia per a aplicacions mòbils.
 • Mapes web interactius.
 • Aplicació de Realitat Augmentada.

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

 • Anàlisi espacial.
 • Disseny i creació de bases de dades espacials.
 • Disseny i implementació de projectes SIG.
 • Ús de programari SIG.

GEOPOSICIONAMENT

 • Geolocalització de variables: resultats de recerca, xarxes socials (Twitter, Flickr, Wikipedia...), etc.
 • Recollida de dades mitjançant tècniques GPS.

DADES GEOGRÀFIQUES

 • Anàlisi, adquisició i tractament d’imatges de satèl·lit.
 • Teledetecció.
 • Cerca i adquisició de fonts cartogràfiques digitals.