Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Escuela Politécnica Superior

Estudios de grado

Contacta

 LOGO EPS WEB

Escola Politècnica Superior
C/ Mª Aurèlia Capmany, 61

Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. +34 972 418 400
Fax. +34 972 418 399

dir.politecnica@udg.edu


Como llegar a la EPS

N: 41º 57' 52.66''

E: 2º 49' 45.19''


Síguenos en:

  facebook

Nous estudis

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària (GINSA)

Per què cursar aquest grau?

 • Perquè crec que el sector alimentari és un sector important pel progrés industrial i econòmic del nostre país i amb moltes expectatives de futur.
 • Perquè vull especialitzar-me en seguretat alimentària, per contribuir a la disponibilitat d’aliments sans, segurs i suficients per a tots els ciutadans i alhora conèixer les diferents eines de control i assegurament de la qualitat dels aliments, així com les normes internacionals per garantir-ne la qualitat i la seguretat en un context de globalització.
 • Perquè m’interessa la innovació en productes i processos tecnològics per a la producció, la transformació i la conservació d’aliments, com una via per millorar la competitivitat de les indústries alimentàries i alhora incrementar l’oferta al consumidor de productes més saludables, més sostenibles i més convenients.
 • Perquè vivim en un entorn en què la creativitat culinària té una gran rellevància i m’agradaria  treballar en el disseny i el desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris capaços d’aportar nous aromes, sabors i textures, així com trobar solucions tecnològiques per poder-los obtenir a nivell industrial.

Em convé saber...

  El Grau en Innovació i Seguretat Alimentària és un estudi de 4 cursos acadèmics organitzats en 8 quadrimestres, que inclouen la possibilitat de realitzar una estada en pràctiques a una empresa, durant un període equivalent a la meitat d’un quadrimestre, i la realització per part de l’estudiant d’un treball experimental de fi de grau de recerca i/o innovació.

  Els objectius generals de la titulació es poden concretar en:

  • Seguretat alimentària
  • Gestió i assegurament de la qualitat de processos i productes
  • Desenvolupament i innovació en processos i productes
  • Innovació culinària
  • Matèries primeres
  • Legislació i normativa
  • Composició i propietats dels aliments
  • Enginyeria aplicada a les indústries alimentàries
  • Tecnologies de processament d’aliments
  • Nutrició i salut
  • Comercialització, comunicació i tècniques de mercat

 

Tindré sortides professionals?

Els graduats en Innovació i Seguretat Alimentaria seran professionals amb una bona formació i amb competències per desenvolupar la seva activitat en l’àmbit dels aliments i cobrir l’ampli ventall de necessitats del sector, tant la indústria alimentària com els organismes públics de gestió i control, així com estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació.

 

I si vull continuar estudiant?

Els estudis de Grau en Innovació i Seguretat Alimentària estan estructurats i planificats amb l’objectiu de permetre l’accés a qualsevol Màster relacionat amb l’àmbit de Ciència i Tecnologia dels aliments, que actualment s’ofereixen en moltes universitats tant a Catalunya, com a la resta de l’estat espanyol o a nivell internacional.

A la Universitat de Girona, l’oferta de Màster més relacionada amb aquests estudis de Grau és el de Biotecnologia Alimentària (BIOTECAL), adscrit a l’Institut de Tecnologia Agroalimentària i que s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior. Tanmateix, la formació del grau es pot completar també cursant altres Màsters de l’àmbit tecnològic, per exemple el Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM) o d’altres àmbits, per exemple el Màster en Promoció de la Salut.

Amb una titulació de Màster els graduats en Innovació i Seguretat Alimentària interessats en fer un doctorat a la UdG podran accedir a les línies de recerca del Programa de Doctorat en Tecnologia i a vàries de les línies vinculades amb els Programes de Doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat i de Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut.

Per a més informació contacteu amb el Coordinador (coordinador.ginsa@eps.udg.edu)