Study at the UdG > UdGsalut > Three steps, three minutes
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Tres passos, tres minuts

Durada 3 minuts

Aquesta pràctica serveix per sortir del “mode pilot automàtic” i reconnectar amb el moment present. Útil per “parar” i fer una pausa davant una situació d’estrès, dins una jornada de feina, estudi...