UdG Qualitat > Marc VSMA > Modificació de títols
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Modificació del títol

Durant el procés de seguiment(o d’acreditació), es detecten aspectes susceptibles de millora. Aquests es poden classificar segons el seu grau d’importància, i poden anar de lleugers canvis que s’implementen i es recullen als informes de seguiment sense necessitat d’autorització per part d’AQU Catalunya, a canvis més profunds que demanen un procés específic de modificació i que cal trametre a AQU per tal d’obtenir la seva aprovació.

En el cas de canvis que afecten a aspectes essencials del títol es considera que el títol s’extingeix i es reverifica un nou estudi (nou procés de verificació).

Aquests diferents nivells estan explicitats al document Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster.

Les modificacions que es consideren substancials i que, per tant, requereixen l’autorització prèvia, són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol: La denominació del títol o la institució responsable del programa (canvi de centre/departament/institut)o com les seves característiques acadèmiques essencials: 

  • la modalitat d’impartició del programa (presencial/semi presencial/virtual)
  • el nombre total de crèdits del programa
  • els requisits d’accés al programa
  • el perfil de formació i les competències
  • l’estructura de matèries obligatòries del programa

Aquests canvis queden recollits en una nova versió de la memòria per tal de mantenir la traçabilitat de les modificacions.